Cosmic Mother
HEALING the PLANET
Te beginnen bij jezelf

 


Groene Man kondigt aan:
"Een Nieuwe Wereld Religie"
De Oorspronkelijke Traditie van de Universele Kosmische Moeder
Missie
Healing the Planet
Visiting Teacher Programma
Agenda World Tour2013/14

(Hoofdpagina)"Origin"
Mijn Teaching met
24 Source Books
met links naar alle andere geschriften, inclusief  24 pdf-versies

Hoe geef ik mijn ego op?

De Groene Man ontmoeten
Autobiografie
Uitspraken
MeiMei doet mee!
2013 Het Orakel
Info & Contact

Zie ook:
"Groene Universiteit"
Training Programma
Groene Mannen & Wijze Vrouwen
Transformatorium

Join his Wilderness Training 2013
Onze Studio
www.youtube.com/
healingtheplanet
Webcam Live Broadcasts
Online-Teaching

Radio-interview (19.8.2012) met Rinus van Warven
Interculturele Uitwisseling
Kosmische Moeder
Zij is overal!

O.a.
Fectio/Anatolie/India/China/
Java/Dayak
Hawaii
Zie ook
: "Groene Man & Wijze Vrouw Pelgrim Netwerk"

Newsletter
HanMariepedia
the spiritual encyclopedia

Teaching Interview "HOUR OF TRUTH"
Excursion
To our Picture Galleries

Spiritual poetry
Omni-verses

DEUTSCH
ENGLISH

ESPAÑOL

Kosmische Moeder Mandala
Zowel het Goddelijke (wit, geel) alsook het universum (groen) worden uit de Kosmische Schoot (zwart) geboren en keren ononderbroken in hun Oorsprong terug

For personal worship, click "Shrine"

Our health websites:
www.vitalworld.org
www.meihan-guasha.nl

Voor een eerste indruk!
"Han Marie Stiekema in Hollywood"
www.youtube.com/

healingtheplanet

Radio-interview (19.8.2012) met Rinus van Warven

Deze website ontvangt gemiddeld 3000-55.000 entries per dag

These pages are scattered with Links, Links, Links. Clicking them gives you access to very valuable insights

PRESS RELEASE
(Interview)

This website is the result of some 14 years of writing. The hope is that it may contribute to a New World

To inform you, in 33 years Han Marie has neither "collected" any followers, nor did he start an organization. His only passion: to share what the Cosmos has shared with him

Neither did he accumulate any wealth nor aspired any power. If people are inspired and like to go on with the Work, then, of course, Han Marie will support them wherever he can 

The Experiences that were granted to Han Marie are   all-inclusive, they belong to the "heritage of mankind". Hence his responsibility to publish them for free

The former have nothing to do with esoteric speculation, new age, channeling, contact with entities, mind- projections, pseudo-spiritual phantasies etc. etc.

On the contrary, everything originates directly from REALITY

The Work is centered around spirituality, culture, health and ecology. It is independent, non-denominational and non-commercial

Others consider his Work as a piece of art. That's fine with him. Obviously, everybody will receive and appreciate his insights differently

As for Han Marie himself, he recently has entered a new (last) stage in life, that of living his Essence: the "Vol-Ledigheid" ("Fullness in Emptiness")

He is leading a very simple life, while being available for "Cosmic Guidance", Teaching, Healing or just a joyful exchange

24 Books

THE CRISIS

This leads to the ultimate insight into our culture. It is founded on the ego. Long ago our spiritual foundation was destroyed. Originally (wo)man was part of the whole. He/she was part of "heaven, earth and the community." This embeddedness guaranteed that the ego, our self-centeredness, was not able to develop itself to the extreme. At the end of the Middle Ages this was over. We were "thrown upon ourselves". Untamed by the whole the ego could develop itself "freely". An ego that does not return to the origin, being integrated there, is blowing up itself more and more. It develops a bubble. This bubble is over-compensating for the inherent powerlessness, inferiority, insignificance of the ego. Because it is a self-constructed, very rickety indeed, structure itself, it must "prove" again and again that it is strong, powerful, big and superior. The bubble is getting bigger and bigger, dragging everything down with its megalomania. History thus moves from bubble to fall and from "new beginning" to a new bubble. Today we are shortly before facing the bursting of the biggest bubble in history. It is this blown-up ego that is - through greed, unlimited profit, growth and exploitation - now about to destroy the earth. If you do not realize that we live in a mega-bubble solutions are exclusively sought within. The latter focussing on the repair of certain aspects only. Once you gain overview, however, looking "from outside" to the complex as a whole, then it is clear, that only causal therapy can save our culture: the definitive elimination of the ego-overcompensation syndrome. This pathological complex is the root cause of the world crisis, everything else originates from it.

From the book "Wholistic Transformation"

Green Man says:"the world desperately needs (eco-spiritual)  education, education and education. Who supports his initiative?"

Een van onze inspiratiebronnen is Europa's spirituele kernmythe: de Graal en het Parzivalproject
Link1,   Link2   Link3

Some core Spiritual-Cultural essays:
The Shattered West
Europe Motherland
Great Mother Buddhism
MatriTalks

Burn-out is de ineenstorting van een opgeblazen ego

"Groene Man" in "zijn" Sacred Grove

Kosmische Moeder
HEALING THE PLANET

Jezelf genezen, elkaar genezen, de wereld genezen
Uitweg uit de ego-catastrofe

Hoopgevers(sters):
GROENE MANNEN & WIJZE VROUWEN
Leiders van een Nieuwe Eco-Spirituele Beweging

"Een beschaving in verval moet naar de Oorsprong terugkeren om daar vernieuwd te worden"
Naar Arnold ToynbeeDE OORSPRONKELIJKE TRADITIE
van de
UNIVERSELE KOSMISCHE MOEDER
Na 2000 jaar: Wedergeboorte van de Oudste Eco-Spirituele Cultuur op Aarde
Link1, Link2, Link3, Link4
, Link5, Link6, Link7, Link8, Link9 (Drievoudige Kosmische Realisatie),
Link10, Link11, Link12 (Great Night), Link13

Ik was aan gene zijde van God en het universum.
Ben ik Niets, Ben Ik Alles.
Ik ken de Oorsprong van het Al,
deze Allerhoogste Schat delend met
iedere oprechte zoeker

Stichter
HAN MARIE STIEKEMA SERMES
Nieuwe Wijsheidsleraar, "Groene Man", Arts Integrale Geneeskunde

(sinds 1972)
zich baserend op zijn onvergelijkbare
Drievoudige Kosmische Realisatie
(Zie ook "Autobiography")

Overzicht Oorspronkelijke Traditie


Groene Man
(Geincarneerde Goddelijkheid)

Enlightenment
Het Goddelijke
("Zoon" van de Moeder)


Universele Grote Moeder/ Kosmische Baarmoeder Mandala
(Both the Divine (white/yellow) and the universe (green) are born out of the Cosmic Womb (black), while continuously returning
to their Origin)


Zwarte Madonna/Godin
("Dochter" van de Moeder)


Wijze Vrouw
(Geincarneerde Madonna)

De Kosmische Moeder Zich manifesterend als:
DE ZWARTE MADONNA &

HET GODDELIJKE
(Eerste "Emanatie")

GROENE MAN & WIJZE VROUW
(Tweede "Emanatie")
"Groene Man & Wijze Vrouw Pelgrim Netwerk"
"Transformatorium"


Groene Man
(Zie: "Europees Netwerk")

Doel: herstel van de Heelheid van het Leven
De mensheid (opnieuw) geworteld in
HEMEL, AARDE & DE (NIEUWE)
GEMEENSCHAP
Link1, Link2, Link3

 

KOSMISCHE META RELIGIE
source booklet voor
GROENE MANNEN & WIJZE VROUWEN
"Nieuwe Leiders voor een Nieuwe Wereld"

Verschijnt spoedig

Geef je ego op!
TOEVLUCHT ZOEKEN

Link

Keer terug naar de Oorsprong
en je zult (voortdurend) vernieuwd worden,
terwijl jij de wereld vernieuwt....
Doordrongen van de Lichtheid van het Zijn
Met eeuwige dankbaarheid aan
De Geboortegeefster

De eerste stap: terug naar de Oorsprong
ECO-TEMPEL
Plek van Stilte, Contemplatie, Vernieuwing
inclusief
Helende Kosmische Moeder Schrijn
(Kosmische Baarmoeder Mandala en Haar

Manifestatie: De Zwarte Madonna)
Link1Link2,  Link3, Link4

REJOICE!
Her Womb is All-Embracing
Everything is sacred
You are blessed

Zowel het Goddelijke (wit, geel) en het universum (groen) worden geboren uit de Kosmische
Baarmoeder (zwart), terwijl zij ononderbroken tot hun Oorsprong terugkeren

 
 

Cosmic Mother
HEALING the PLANET
("Eco-Temple")

For personal contemplation,
click
"Shrine"

Kosmische-Spirituele-Wetenschappelijke Doorbraak
OORSPRONG VAN HET UNIVERSUM
Link "The Supreme Design"

 

Bijeenkomsten/Teaching/Talks


Zie ook: "Agenda"

Onderwerpen o.a.
" Ken jezelf", "De ego-catastrofe", "Toevlucht zoeken in de Kosmische Moeder om daar vernieuwd te worden", "Groene Mannen & Wijze Vrouwen als hoopgevers voor een Nieuwe Wereld", "Helende Gemeenschappen als HET antwoord op de globale crisis" en veel meer......

Link, Link, Link

See e.g. "MatriTalks"

Handboek Integraal-Evolutionaire Geneeskunde
"STROOMSYSTEEM THERAPIE"
www.vitalworld.org

Page honoring Albert Einstein
Advocate of the unity of Cosmic Spirituality & Science

 

Uitspraken I

"Dat wat voor ons ontoegankelijk is, bestaat werkelijk. Achter de geheimen van de natuur is iets subtiels, ongrijpbaars, en onverklaarbaars. Aanbidding van deze kracht aan gene zijde van alles wat wij kunnen begrijpen, dat is mijn religie
A.Einstein

Tenzij er een spirituele renaissance komt, zal de wereld geen vrede kennen
Dag Hammarskjöld, former Secretary General of the United Nations

"Alleen een God kan ons nog redden"
Martin Heidegger
(Der Spiegel 0/1997, See my Interview)

Het lot van de mensheid, zowel als dat van de godsdienst, staat en valt met een nieuwe religie in de toekomst
Teilhard de Chardin

Noch het Christendom, noch het Atheisme. Lang leve de Kosmische Religie!
Han Marie Stiekema

Na meer dan 33 jaar van aarzeling, deel ik het Geheim der Geheimen met jullie allen...

Before you start reading, you may
first study these three topics
Urgent Message to Spiritual and Religious Leaders worldwide

Link

Letter to Universities
(Religious Studies)

Link

Kosmische Spiritualiteit & Wetenschap
Link1, Link2, Link3

1977 Green Man's Full Enlightenment

Beste Vrienden,

In deze meest kritieke tijd ("Ego-Catastrophe"), waarin het overleven van de hele mensheid op het spel staat, nodig ik je uit terug naar de Oorsprong te gaan, om daar vernieuwd te worden

De Oorsprong is gelijk aan het "Vacuum" (physica), "Leegte aan gene zijde van de Leegte" (Boeddhisme), het "Eeuwig- Vrouwelijke" (J.W. Goethe). Sinds vroegste tijden wordt het de "Kosmische Baarmoeder" genoemd
* Ook de "Void", Duisternis, de Grote Nacht,  de Diepte of Oergrond genoemd....

Universele Boodschap aan mensen wereldwijd
De Kosmos is een Baarmoeder, "de Alles-Omarmende". Alles wordt uit Haar geboren en keert erin terug.
Het is de ware betekenis van de "Moeder van God". Zij is de Geboortegeefster van het Eeuwige Licht (God) en het universum
Overigens: een van Groene Man's favoriete talks....
Link

Het Oermysterie van het leven
Niet "God" schiep de wereld uit het niets, maar het Niets geeft geboorte aan zowel het Goddelijke (Licht) en het universum, beiden keren voortdurend naar hun Oorsprong terug

Het nieuwe inzicht:
De Kosmische Moeder (Leegte aan gene zijde van de Leegte) neemt voortdurend al het oude, zieke, opgehoopte en kwade terug, terwijl al het nieuwe, gezonde, levendige en goede uit Haar geboren wordt

Denk daarbij bv aan de Mahakala of de Godin Kali uit India

Het "positieve" van de Leegte (het Niets) is dat het ("Zij") al het opgehoopte, dat wat zich opblaast (ego, het kwade), al het destructieve (!), vernietigt

Haar vernietigingskracht vernietigt negativiteit!!! waardoor het evenwicht wordt hersteld

In het Christendom wordt gesproken van "Fascinosum et Tremendum": aangetrokken voelen door het Goddelijke, terwijl je tegelijkertijd existentiele angst voelt. Het is een flauwe herinnering aan de tijd van de Moeder

De Baarmoeder is de Oorsprong van de twee grote Kosmische Krachten: Schepping (Geboorte) en Vernietiging (Dood), die samen zorgen voor de balans van het universum: Moeder's "Levensnet"

De "Eeuwige Cyclus van Dood en Wedergeboorte" wordt gesymboliseerd door de Groene Mannen, terwijl het "Levensnet" door de Wijze Vrouwen belichaamd wordt

Groene Mannen: de belichaming van een stervende cultuur, kort voor haar wederopstanding....

De paradox: Alleen het Niets geeft je (Kosmische) Zekerheid. Zij is overal, de Kosmische Ruimte die alle vormen omvat. Ben je Niets, ben je Alles
Go for the Truth. Don't do with less!

Het Niets tolereert geen ophopingen, vandaar onze tijd van verval, waarin "Zij" alle ik-gerichte verworvenheden afbreekt

Er is een groot probleem ontstaan:
Gedurende de laatste zes eeuwen of zo, weigerde het ego deel van Haar Kosmisch Evenwicht te worden

Het is een geisoleerde entiteit, dat alle contact met de Realiteit verloren heeft, "op zichzelf teruggeworpen", verslaafd aan zijn zelf-beeld, voortdurend in angst voor het Niets
Zijn manier om er mee om te gaan is overcompensatie

De mensheid is deel van een Mega-Ego-Verslaving, wanhopig zoekend naar innerlijke Transformatie
Zeer aanbevolen in Youtube of www.ThinkingAllowed.com
het interview met Christina Grof:
"Addiction, Attachment & Spiritual Crisis"

Omdat het een context van balans mist, blaast het zichzelf steeds verder op, en vernietigt het uitendelijk de wereld, zoals wij deze kennen

Het ego is het potentieel kwade ("proto-kwade"). Afhankelijk van de situatie kan het ieder moment virulent worden

"Civilizations die from suicide, not by murder"
A. Toynbee

Soon I hope to present to you the 12 Steps of freedom from ego and the Realization of Wholeness

The near future will decide:
Big Brother or Cosmic Mother!
Link

Meer, meer en meer....
Sneller, sneller en sneller....
Groter, groter en groter....
Alleen dummies kennen de uitkomst niet:
DE KOLLAPS

Zijn basisinstelling is uitbuiting (van mens en natuur). Het ego-probleem is daarom het meest acute probleem van de mensheid. Het is de oorzaak van hebzucht, onderdrukking, onrecht en geweld

Hebzucht, onderdrukking etc. zijn echter slechts symptomen. Hun giftigheid komt van een ego als zelfzuchtig kanker-gezwel. De oplossing: (re)integratie in het Geheel

IRONIE:
De wereld gevangen in collectieve zelfverslaving:
Eén illusionaire Mega Bubble,
opium van het volk!
Alleen Kosmische Religie kan je terugvoeren naar de Realiteit

Kosmische Religie als Antwoord op de Wereld Crisis?

Dus het Niets betekent niet "het einde". Het blijkt het "Vat van Vernieuwing" te zijn. Het neemt alle zelfzucht (ego) van je weg, tegelijk met de geboorte van je Nieuwe Zelf

 

Kern-issue:
Hoe geef ik mijn ego op? 2000 jaar "bestrijden van het kwaad" was een farce. Nu gaat ons verlangen uit naar "iets" dat absoluut niet te corrumperen is
Klik de Link

De Openbaring van de Kosmische Moeder (1977) heeft ons nieuwe hoop gegeven. In tegenstelling tot de huidige religies is Haar Absolute Niets het enige, dat het ego kan beteugelen

Een eerste consequentie:
Spiritueel betekent dit, dat iedereen uitgenodigd is om met de Kosmos samen te werken - "het oude te laten afsterven" - om zo als Nieuw Zelf opnieuw geboren te worden

How to give up your ego is a universal challenge

Het Ware Zelf is het Midden, de Goddelijke Vonk in je (Meister Eckhart), Bron van Inzicht, Wijsheid, innerlijke Stabiliteit, Balans en Regeneratie, Verbondenheid, Liefde en Kracht

TOEVLUCHT ZOEKEN/MOTHER WORSHIP
De Ultieme Genezing bestaat uit het opgeven van je ego.
Daarom brengt de Groene Man

de Helende Kosmische Moeder Schrijn
naar alle hoeken van de aarde
Om jou de kans te geven om in Haar Bodemloze Diepte
je ego terug te geven, te laten sterven

Link
(See also: "Mother for Mothers")

Kernvraag aan moeders wereldwijd:
"WAT ZOU JE ZEGGEN, ALS HET UITEINDELIJKE EEN KOSMISCHE MOEDER BLIJKT TE ZIJN?

Link
"Mother for Mothers"
See also: "Agenda"

De Kosmische Moeder is het "Vat" van ononderbroken Vernieuwing & Regeneratie, Zij is synonym met de "Heilige Graal"

Het is niet het einde van je Pad. Na persoonlijke vernieuwing moet de wereld volgen
Is je Ware Zelf eenmaal geboren, wordt het vervolgens opnieuw deel van "Hemel, aarde en de (nieuwe) gemeenschap", de Heelheid herstellend.

De Moeder is Alles-Omarmend.  Alle Tradities cq Religies hebben herinneringen aan Haar. Dus is Zij DE Bron van interreligieus begrip, tolerantie en samenwerking
Zoek de "Moederlijke Dimensie van God" in je eigen traditie
Zie ook: "Great Mother Buddhism"
Link1, Link2, Link3

Geef jezelf een nieuw perspectief:
Streef naar de Waarheid, Keer Omme en "get together!"

The Great Teaching Interview
"HOUR OF TRUTH"

"Kleine Nederlandse Bibliotheek"
Uit het archief en o, zo actueel
Het Verlichte Handelen
De Zijnsrevolutie
De Zelf-soevereine Samenleving
Schoot van het Universum
Geworteld in Hemel en Aarde
Omniversen

 

Uitnodiging
Wil je jezelf engageren?
Wordt een GROENE MAN of een WIJZE VROUW!
TRANSFORMATORIUM
International Training Center
Link

 

 

Do you have a longing for a spiritual life?
Do you consider healing a vocation?
Do you want to serve the whole?
Are you willing to give up your ego?
Do you want to live in a community?
Do you like a daily "monastic" schedule?
If so, your life couldn't be more fulfilling

In that case you are very welcome

Requirements:
Life as a calling
Being attracted by the Cosmic Mother
Dedicated to the Whole
Knowing yourself
Leadership qualities
Ideology and esoterism-free
Selfless service....
For more, contact us

Wang Yang Li dearly wanted to become a Zen monk.
However, the Master declined him.
He wasn't disencouraged by it, though.
For many days and nights he camped in front of
the monastery gate.
Until it was opened to him.

+31.30.6590178
E-mail:
info(at)healingtheplanet.info
www.youtube.com/healingtheplanet

Spiritual Service, Health Service, Community Service, Earth Service


Uitspraken I
Uitspraken II

Uitspraken III

Uitspraken IV

TERUG     VOLGENDE

 

BREAKING NEWS

(To the international media)

After many years of hesitation a "New Universal Wisdom Teacher"* (CultuurVernieuwing) has stand up
* Servant to the Universal Mother

"Green Man" or "Laughing Buddha" claims to have found the solution to the World Crisis

The root cause of the World Crisis is spiritual, he says

Through clinging to our ego's the Original Wholeness has been lost

It is worse: ego has blown itself up, to such an extent that it destroys the whole world

Cause:
"To have as the inability to Be"

The only justification for a religion to exist is whether it curbs the ego, yes or no

As we all know, the historic religions have all dramatically failed in this regard

Nowadays, a global ego thus asks for a global answer: the founding of A Cosmic Religion

The Turning Point is the Revelation of the Cosmic Mother

She is the "Cauldron of Renewal", also called "Holy Grail"

Through Her the decay will be turned into Regeneration on all levels of existence

Green Man is the only one who has experienced the Full (Empty!) Reality of the Mother

See also:
Bede Griffiths on the Mother

His Mission: "Healing the Planet", te beginnen bij jezelf

With Eco-Spirituality as a major tool to lay the foundation for "A New Heaven and A New Earth", leading to peace, justice and sustainability for all

Therefore support his initiative

He comes to all interested groups e.g. environmental organizations, regional initiatives, peace groups, women organizations, universities (e.g. ecology & environmental studies, religious studies, physics & cosmology, peace studies, women studies), religious organizations, governments, EU, UN....

Let him come to your city, town, organize a meeting e.g. a talk!

We like to hear from you!

AGENDA!
2013/14

Click!
Meetings, Talks, Teachings of the Green Man for everyone

Overview of current places, times etc.

Green Man goes where the need is

"Wilderness Teaching"

He could stay with you for days, weeks, months

Grateful for every simple facility

You determine yourself how many steps (of the programme) you want to make

Programmes are for free or/and on donation basis*

Don't miss this great opportunity!

Info & Contact

* Professional and business organizations will be asked a fee

Independent, non-denominational and non-commercial initiative


Twee
"Eye-openers"
Link1, Link2

Click the
link
to "A New World Religion"

link Twelve Steps to free yourself from ego-addiction

linkRead a crucial Text: EVIL

We are not responsible for the content of external links

1997-2009 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 12/22/16