This book is also availabe in

English

Deutsch

Zoon/Minnaar

van

De Kosmische Moeder

(Lied van Vol-Ledigheid)

Image23.jpg (2123 bytes)

Spirituele autobiografie

"Degene die door het Dal gegaan is...."
Inclusief zijn Allerhoogste Drievoudige Verwerkelijking

To empower each other, read:
http://www.community4me.com/rabbi_gift_short.html

Inhoud

1. VOORWOORD

2. INTRODUCTIE

3. MIJN JEUGD
Het begin
De school
Arts voor natuurgeneeskunde

4. AAN GENE ZIJDE
De Grote Ervaringen/Tien jaar ononderbroken gelukzaligheid
Profetie
Een droom
GraalsVisioen
De DrieŽenheid
Appendix
Mijn innerlijke vrouw
Vrijend vrij...Tantra
De Meester
OPENBARING VAN DE
GROTE MOEDER
HET ABSOLUTE NIETS
HET GROTE LICHT
HET GROTE STERVEN/DE ONDERWERELD
Commentaar
Voortzetting
De Ultieme Sutra
Voortzetting
Amsterdam, augustus 1980
Dansen
Kundalini
Stille kracht
Volgende
Niets Is/De Cyclus voltooid

5. DE ULTIEME SOETRA

6. DONKERE NACHT
VAN DE ZIEL

Persoonlijke integratie:
Vijftien jaar vallen en opstaan
Verlatenheid
Zelfbetrokkenheid

Afgunst/Jaloerse monologen
De Tegenstrever
Loutering

Identiteit
Kennemerduinen 1990
Japan en HongKong
MeiMei
Ontsnapt uit de hel van de toekomst
BraziliŽ
Laatste beproeving

7. DE HEILIGE VALLEI
("Dalrede")
De Afdaling
De Diepte
De Terugkeer

8. MIJN LEVENSMYTHE
Terugkijkend
Mededogen
Vernieuwing
Schoonheid

9. HEALING THE PLANET
Te Beginnen bij jezelf
Weeklacht
De Universele Weg
Soeverein Leven
De 7 Stappen

10. DE GROTE MOEDER
(Her)ontdekking
Teresa van Avila
Een Wonder/PilgrimCare
Erkentelijkheid

11. KEER OMME
Grote Moeder Hymne

12. EPILOOG
Ter beschikking staan
"Evaluatie"

Het Groene Gras

OVER DIT BOEK

ISBN 90-70525-06-2
1999 Copyright Han Marie Stiekema
Alle rechten voorbehouden.

Terug

To empower each other, read:
http://www.community4me.com/rabbi_gift_short.html

Lied van Vol-Ledigheid is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden aangewend voor geldelijk gewin, commerciŽle doeleinden, uitgaven of publicaties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, opslag, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Last revising: 05/02/13