ENGLISH
DEUTSCH

 

The Original Tradition
of the
Universal Cosmic Mother


To see our overview
Back to Index

Green Man announces
A New World Religion
The Original Tradition of the Universal Cosmic Mother
Mission
Healing the Planet
Agenda World Tour2013/14

(Key page)"Origin"
My Teaching with
24 Source Books, including 24 pdf-versions
with links to all  writings

How do I give up my ego?

Meeting Green Man
Autobiography
Sayings
MeiMei is joining!
2013 The Oracle

Contact us

See also
"Green University"
Training Programme
Green Men & Wise Women
Transformatorium

Join his Wilderness Training 2013/14
Our Studio
www.youtube.com/
healingtheplanet
Webcam Live Broadcasts
Online-Teaching/Webinar

Radio-interview (19.8.2012) with Rinus van Warven (in Dutch)
Interculturele Uitwisseling
Kosmische Moeder
Zij is Overal!

O.a.
Fectio/Anatolia/India/China/
Java/Dayak
Hawaii
Zie ook: "Groene Man & Wijze Vrouw Pelgrim Netwerk"

Newsletter
HanMariepedia
the spiritual encyclopedia
Teaching Interview "HOUR OF TRUTH"
Excursion
To our Picture Galleries

Spiritual poetry
Omni-verses

 

DE EUROPESE CULTUUR
Eens helemaal anders!

De Groene Man
www.healingtheplanet.info

EUROPESE SAKRALE ERFENIS
FEESTELIJKE ONTHULLING

EUROPA: KATASTROPHE of NIEUW BEGIN?

Top Site
Mother China
1 - 12

Cosmic Mother HEALING THE PLANET

Healing yourself, healing your community, healing the planet

World Mission of
GREEN MAN

(New Teacher and holistic medical doctor)

Do you want him to come to your town/city/country?

Contact, Info & Program

EDUCATIONAL INITIATIVE
Spirituality, Health, Art and the Environment

 

 

HET EUROPEES GROENE MAN
& WIJZE VROUW PELGRIM NETWERK

DE EUROPESE ECO-SPIRITUELE ERFENIS
Werelderfgoedstatus aanvraag in overweging

ENTER
Alles over de Groene Man

Initiatief
GROENE MANNEN IN NEDERLAND

Archetypisch Symbool van Vernieuwing en Regeneratie
op alle niveau's van het bestaan: kosmos, natuur, onszelf,
cultuur en maatschappij


Hoopgever voor deze wereld.
einde van de identiteitscrisis van de man!

Aan de burgemeesters van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Gouda, Zwolle, Deventer, Zutphen, Arnhem, Nijmegen, Maastricht, Roermond, Den Bosch, Breda, Leeuwarden, Franeker, Bolsward, Easterein.....en zij die nog zullen volgen.

Copien: kerkbesturen, natuur- en milieu-organisaties, toeristenbureau's

11 maart 2013

Zeer Geachte,

We zijn er trots op U te kunnen mededelen, dat Uw gemeente deel uitmaakt van het projekt "Groene Mannen van Nederland".

Groene Mannen stammen uit de oudste tijden van de mensheid. Een revival vond in de Middeleeuwen plaats, toen "mannenkoppen met bladeren" in en op Gothische kerken verschenen, later ook op andere gebouwen, die de bijzondere relatie van "God, mens en de natuur" moesten uitbeelden.

In deze tijd van natuur- en milieubewustzijn hebben zij opnieuw een symboolfunctie gekregen. Een veelbelovende nieuwe invalshoek met culturele diepgang. Het eerst in Engeland, waar vermoedelijk meer dan een duizendtal Groene Mannen te bewonderen zijn.

Han M.Stiekema, arts (sinds 1972) en leraar cultuurvernieuwing heeft de draad opgepikt, doordat hij in het jaar 2000 een eerste inventarisatie van Groenen Mannen heeft aangelegd, een project dat meer dan 20 Nederlandse gemeenten, plus 730 plaatsen in Europa (van Zweden tot en met Portugal) omvat.

Het geheel is als "Europees Groene Man & Wijze Vrouw Pelgrim Netwerk" - met vele foto's en tekst - kostenloos te bewonderen in zijn website. Er is een groeiende belangstelling, af te lezen aan tussen de 3000-55.000 entries elke dag.

Het project heeft daardoor een educatieve status (UNESCO-status aanvraag is in overweging) gekregen. Zijn eerste taak is de aanwezigheid van Groene Mannen in Nederland in de schijnwerpers te zetten. De nadruk op dit moment ligt op de rond 40 steden, alle die op dit moment een plaats hebben in het Groene Man Pelgrims Netwerk. Voor de steden kan dit  historisch, cultureel, toeristisch en economisch interessant zijn.

Het ligt in de bedoeling verschillende ronden te organiseren, de eerste in de vorm van een feestelijke avond waarbij over de Groene Mannen in het algemeen en van Uw stad in het bijzonder, gesproken wordt. Om de avond luister bij te zetten, zal ondergetekende zelf als Groene Man verschijnen.

Volgende ronden hangen in de eerste plaats van de resonantie af. Ten eerste denk ik aan plaatselijke rondleidingen, ten tweede aan uitdieping van het thema in samenwerking met plaatselijk geinteresseerden en ten derde educatieve ronden op scholen en verwante instellingen.

Ik verheug mij reeds vooraf over Uw belangstelling voor dit initiatief. Het zou ons veel helpen, wanneer een contaktpersoon van de gemeente - (wethouder, ambtenaar) op het gebied van cultuureducatie resp. monumentenzorg - bereid zou zijn ons in te wijden over de verder te zetten stappen.

Veel dank voor Uw luisterend oor. Het is ons een voorrecht om een uniek nieuw facet - in Nederland nog vrijwel onbekend - aan de culturele rijkdom van Uw stad - te mogen toevoegen. Geef Uw stad een extra groen predikaat!

Met groene groeten,

Han M.Stiekema, arts. Praktijk "Optimaal Vitaal", Koningslaan 7,
3981 HD Bunnik, 030-6590178

info@healingtheplanet.info
http://www.healingtheplanet.info/pilgrimnetwork-index-en.htm
http://www.healingtheplanet.info/pilgerwege-deu-en3.htm

PS. Enige pagina's zijn in verband met het initiatief nog in bewerking. Zij verschijnen spoedig op Uw scherm.

 

While career women join patriarchy (...) Green Men and Wise Women are taking the lead in creating a New World * By going back to the Origin in order to become renewed * Through death (of the ego) and rebirth (of True Self) * Overcoming existential fear * Integrating his/her shadow parts * Following his/her spiritual quest (e.g. Parzival) * Having his/her roots in the Original Tradition * Thus regaining insight, self-confidence and strength * His/her goal in life: Serving the Whole * Initiating new communities  * Accepting a life-long intensive training * Having a open, cooperative, loving and respectful relationship with nature, other men and women * Lifelong commitment to Healing the Planet.....

 

Groene Mannen in Nederland

1.1  Groene Mannen van Bolsward
1.2  Groene Mannen van Leeuwarden
1.3. Groene Mannen van Franeker
1.4  Groene Mannen van Easterein 
1.5 Groene Mannen van Friesland
1.6  Groene Mannen van Amsterdam
1.7  Groene Mannen van Utrecht
1.8  Groene Mannen van Deventer 1, 2
1.9  Groene Mannen van Zutphen 1, 2
2.0  Groene Mannen van Roermond
2.1  Groene Mannen van Den Bosch
2.2  Groene Mannen van Maastricht
2.3  Groene Mannen van Breda
2.4  Groene Mannen van Rotterdam
2.5  Groene Mannen van Delft
2.6  Groene Mannen van Den Haag 1, 2
2.7  Groene Mannen van Gouda 1, 2
2.8 Groene Mannen van Culemborg
2.9  Groene Mannen van Bergen (NH)
3.0 Groene Mannen van Haarlem
3.1 Groene Mannen van Driehuis
3.2 Groene Mannen van Nijmegen
3.3 Groene Mannen van Groningen
3.4 Groene Mannen van Leiden 1,  2
3.5 Groene Mannen van Zwolle
3.6 Groene Mannen van Arnhem
3.7. Groene Mannen van Weert
3.8 Groene Mannen van Rolduc
3.9 Groene Mannen van Amersfoort
4.0 Groene Mannen van Alkmaar
4.1 Groene Mannen van Naarden

België
1.1  Green Men of Louvain
1.2  Green Men of Gent
1.3  Green Men of Halle
1.4  Green Men of Walcourt
1.5  Green Men of Tournai
1.6  Green Men of Liège
1.7
 Green Men of Ieper
1.8  Green Men of Brugge

 

Groene Mannen kun je van de buitenkant benaderen of/en van hun binnenkant (Essentie). Het eerste maakt hen tot (historisch etc.) objekt, het tweede tot levende werkelijkheid.

Volgens dat laatste vertegenwoordigen Groene Mannen het kosmisch principe van "sterven & opnieuw geboren worden", de garant voor ononderbroken "vernieuwing en regeneratie".

De Wijze Vrouwen weerspiegelen het kosmisch principe van de onderlinge verbondenheid van alle levende en niet-levende wezens. Zij staan voor de heelheid van het leven.

Welkom op onze Intro Talk

"ESSENTIE & EVOLUTIE
van de
GROENE MANNEN
en WIJZE VROUWEN"
© De Oorspronkelijke Traditie

Oorsprong in de Prehistorie
De Kosmische Moeder
(O.a. "Venus" van Willendorf)
MoederGodinnen van de Goden
Inanna, Ishtar, Asherah (Soemerië, Kanaan)
Later: de "Stervende en Herrezen" Vegetatiegoden c.q. de eerste Groene Mannen (Enki, Tammuz, Baal)
("Zonen van de Moeder")
Isis/Osiris de Groene Godin/God
Kybele ("Magna Mater") en Attis (Oorsprong: Anatolië)
Verspreiding naar Oost en West

In het Oosten:
Indus Vallei Moeder & Haar Zoon proto-Shiva
Indiaas "Kirtimukha" syncretisme
Tibetaanse Böncultuur
Chinese MoederGodin XiwangMu en
Haar (vroege) Zonen/Keizers

Lao-Tze, profeet Moedertraditie
Chinese Minderheden
De Groene Godin (Lara Kidul) van Java
Op Borneo: Dayak Groene Mannen

Boeddha Maitreya: Dienaar/Boodschapper
In het Westen:
De Kelten (Wijze Vrouwen & Druiden)
(Keltisch "Vat van Sterven en Wedergeboorte" + hoofdsymboliek)
Kreta/De Griekse Wereld

Demeter en Haar Dochter/Godin Kore
(Dionysos)
Hellenistische Mysterien
(Door "sterven" van ego innerlijke Vernieuwing & Regeneratie c.q.
geboorte van Ware Zelf)

Romeinse Groene Mannen
(O.a. in Hierapolis, Split, Trier)
"Tuingod" Silenus
De Noorse Freya en Baldur

Christendom

(Maria als "Moeder van God" en Jezus
als Haar "stervende en wederop-
gestane" Zoon)
Groene Mannen zijn GEEN deel van het Christendom;
het Christendom is deel van de

Groene Mannen Traditie

Excursie:

Grote Moeder van Teotihuacan met Haar Zoon Quetzalcoatl (Mexico)
Middeleeuwen
(Wedergeboorte van de Groene Mannen &

Wijze Vrouwen)
Hildegard van Bingen
(Jesus als Groene Man)
Zwarte Madonna's als incarnaties van de Oorspronkelijke Kosmische Moeder
Groene Mannen als Haar Minnaars/Beschermers
Parzival, Groene Man, Priester/Koning
van de Graal (=Kosmische Baarmoeder)
Groene Man als "afgod" van de Tempeliers
Groene Mannen als Wachters van de Gothische Kathedralen ("Notre Dame!")
Al-Khidr, de Groene Man van de Islam

Protestantse beeldenstorm
Groene Man populair in de Renaissance

De Barok als poging om met
de Groene Mannen af te rekenen
J.W.Goethe

"Het Eeuwig-Vrouwelijke" (Faust II)
Zijn Groene Man symboliek:
"Stirb und Werde"
Neo-Klassieke herleving van de Groene Mannen (19e Eeuw)
"Moderniteit": De Ego-katastrophe
Openbaring van de Kosmische Moeder:

Drievoudige Kosmische Realisatie
(1977)
De Oorspronkelijke Traditie

(Europees Groene Man & Wijze Vrouw Pelgrim Netwerk)
Groene Man Festival

(Hastings, UK)
Groene Mannen & Wijze Vrouwen als hoopgevers in de globale crisis
Missie: "Healing the Planet"
Spiritual Service, Health Service,
Community Service,
Earth Service

 

International "Healing the Planet" Initiative
TRANSFORMATORIUM
Spiritual Service, Health Service, Community Service, Earth Service
A Three Month's Training of Spiritual Leaders - G
reen Men & Wise Women - for a New World
Together, building a New Civilization is the
greatest challenge, possible
Click ENTER

 

Boeken, Websites, Initiatieven
K. Bashford "The Green Man", 1978 D.S.Brewer
W. Anderson "Green Man", 1990 HarperCollins
C. Hicks "The Green Man", 2000 CompassBooks
F. & G. Doel "The Green Man in Britain", 2001 Tempus
M. MacDermott "Explore Green Man", 2003 Heart of Albion
L.S. Irish "Wood Spirits and Green Men", 2005 Fox Chapel
J. Harte "The Green Man", 2001 Pitkin
P. Broadhurst "The Green Man and the Dragon", 2006 Mythos
P. Hill "In Search of the Green Man", 2004 Capall Bann
M. Harding "A Little Book of The Green Man", 1998 Aurum
J. Matthews "The Quest for the Green Man", 2001 Godsfield
J. Matthews "The Green Man", 2002 Weiser
K.Leech "The Hastings Traditional Jack in the Green", 2008 Hastings Borough Council

C. de Gooijer "Gids voor Groene Mannen in Deventer, 2012 Eigen Beheer
J. en K.Lankester "De Groene Man en de Groene Vrouw", 2011 A3 Boeken
Pylgeralmanak website

"Bent U een Nieuwe Mens?"
Koningin Wilhelmina der Nederlanden
(1880-1962)

"Alleen een Nieuwe Mens kan een
Nieuwe Wereld creëren"
Groene Man

The Green Man
History

Terug    Verder

 © 2000-2013 Copyright Han Marie Stiekema. Alle Rechte vorbehalten.
Last revising: 11/20/13

ecstasy

"Green Man", "Divine Fool",
"Laughing Buddha"

CLUSTER

Index

Cosmic Mother Healing the Planet

Groene Mannen en Wijze Vrouwen

Begin van een Groene Cultuur

Het Europese Groene Man & Wijze Vrouw PelgrimsNetWerk

Een Nieuwe Kosmologie

Bent U een Universele Geest?

Het Ultieme Ontwerp

Rondom de Wereld

Grüne Männer & Weise Frauen von Baden-Württemberg

Training van Groene Mannen & Wijze Vrouwen
(Spiritual Service, Health Service, Community Service, Earth Service)

Heidegger

Aktuell
Offener  Brief  an den Herrn Oberbürgermeister von Freiburg

Het Ontredderde Westen

De kerken sterven (uit), leve De Oorspronkelijke Traditie

De Holistische Transformatie

u.v.m.

Probleme können nicht gelöst werden auf der Ebene worauf sie entstanden sind
Albert Einstein

So, gewiß, die Klimakrise muß energisch durch AKTION und Veränderung der LEBENSWEISE bekämpft werden

Eine zunehmende Anzahl von Menschen realisiert sich jedoch, daß sie zu den Wurzeln des Problems muß: zum Ego

Der Übergang von "haben" zu "SEIN" ist der entscheidende Beitrag den die Spiritualität und (eine neue grüne) Religion leisten kann um die Klimakrise zu überwinden bzw um einen neuen Schritt in Evolution machen zu können

THE GREEN MAN

Der Grüne Mann

De Groene Man

Den Grön Besätta

Den Gronne Mand

Den Gronnen Mannen

An Fear Glas

L'Homme Vert

L'Uomo Verde

El Hombre Verde

O Homem Verde

L'Home Verd

Omul Verde

Zeleni Covjek

Zeleny Muz

Zelene Clovek

Czlowiek Zielony

Zala Virietis

Zaliasis Zmogus

A Zöld Ember

Vihreä Mies

Orang Hijau

Yesil Adam

Mtu Kijani