Keer Omme!
Healing the Planet
Te Beginnen met Een Nieuwe Spiritualiteit

Uitspraken I
Uitspraken II

Uitspraken III

Uitspraken IV

Het is onderdeel van mijn missie
om al mijn inzichten en ervaringen op te schrijven
echter, woorden - zelfs de meest diepzinnige - zijn slechts woorden
je aan ze vastklappen hindert je op je Weg
een pannekoek tekenen stopt je honger niet
een stenen gong maakt geen geluid
in het allerbeste geval kunnen zij voertuigen
naar de Waarheid zijn
maar nooit de Waarheid zelf
daarom, word leeg en je
zult vervuld worden

 

Uitspraken III

I.

Monniken, van nu af aan, noem mij geen "vriend" meer. Ik ben
de  Tathagata, de Ontwaakte
                 Sakyamuni Boeddha

"Ik ben een Ontwaakte" (en daarbovenuit...), vandaar dat ik je vriend ben"
Han Marie Stiekema

"Ik heb geen volgelingen nodig; Ik wil opvolgers" (Realiseer je innerlijk Licht en je zult zijn als Ik)
                                                Jesus

"Ik ben gezonden door de Kosmische Moeder" met als missie "Healing the Planet"

Ben ik Niets, ben ik alles

De hemelen zijn Mij, de aarde is Mij, en de volkeren zijn Mij!
Mij zijn de rechtvaardigen, en Mij zijn de zondaren; Mij zijn de engelen en de Moeder Gods; alle dingen zijn Mij; het Goddelijke is Mij.

                                            
Johannes van het Kruis

Ik ben niet gekomen om je zelfzuchtig leven te ondersteunen

In het begin was ik te verlegen om mijzelf te etableren. Toen begreep ik dat de globale crisis vraagt dat iedereen zijn/haar Allerbeste geeft: degene die je Werkelijk Bent. In feite heb ik dat sinds mijn kinderjaren geweten

We leven allemaal in een alles- omarmende Baarmoeder; we
leven in absolute geborgenheid

Wees niet bang

We bevinden ons in de grootste crisis ooit. Het is een uitnodiging om jezelf te transformeren

Streef naar heiligheid, terwille van het Geheel
Teresa van Avila

Ik voel wat jij voelt, want ik heb het moderne lijden ook zelf ervaren, c.q. isolatie, zinloosheid, pijn, angst, zorgen, vertwijfeling en burn-out. Ondanks alles:

Verheug je, we hebben geen keus

Het leven is niet lijden; ervan afgesneden zijn is het. Dus, herstel
de eenheid met je Ware Zelf, je lichaam en de natuur, je diepste emoties, je liefde, je kracht en je medemensen, terwijl je je overgeeft aan het Ultieme

Hoe overvloediger je dwaasheid,
des te groter je vreugde

                              Erasmus

In deze meest kritieke tijd heeft de Kosmische Moeder Zich aan mij geopenbaard

Niet door concepten, ideeŽn, beelden of voorstellingen, maar door Haar Werkelijkheid zelf

Het is een wonder. Heeft Isis niet gezegd: "geen sterveling zal ooit mijn sluier lichten?"

Het toont de dramatische situatie, waarin de mensheid verkeert, aan

Haar geheim: Zij - het Niets - blijkt het Kosmische Vat van Regeneratie te zijn

Als iedereen gevolg zou geven aan Moeder's oproep: "sterven (ego) en opnieuw geboren worden (Ware Zelf, om vervolgens (opnieuw) deel te worden van het Geheel", dan zou het lijden van de wereld onmiddellijk ophouden

Dus, ga terug naar de Oorsprong en wordt een "Wijze Vrouw" en een "Groene Man"

"Want als je begonnen bent de Godin te dienen zul je de volle Vervulling van je vrijheid proeven"
                          
Apuleius "Metamorphosen"

En zolang je dat niet hebt,
dat Sterven en Opnieuw geboren worden, dan ben je slechts een troebele gast op deze donkere aarde
J.W.Goethe

Trouwens: "Near-Death" heeft niets met de dood te maken, maar alles met het ego dat daaraan ontsnappen wil

Als Haar dienstknecht/ boodschapper*, hoop ik een waardig instrument te zijn van Haar bedoeling: "Healing the Planet"
* "Sermes" of "Groene Man"

Ik zou dit alles nooit bereikt hebben, zonder de hulp van een door de Moeder gezonden engel: mijn vrouw MeiMei

Wat we nodig hebben is inzicht, wijsheid, verbondenheid, heelheid, liefde, zorg, vrede, moed, betrokkenheid, gemeenschap, rechtvaardigheid, duurzaamheid...

Dien het Geheel en het Geheel zal jou dienen

Alsjeblieft, ontwikkel het vermogen te ontvangen, want anders zul je een bedelaar blijven temidden van de overvloed

In deze meest kritieke tijd moeten wij alle samenwerken om een "nieuwe evolutionaire fase" in te kunnen gaan. Het is echter goed om te weten, dat....

2000 jaar lang het Christendom de natuur verworpen, veracht, er kwaad over gesproken, verdoemd en onderdrukt heeft. Het is de grondoorzaak van de huidige ontheiliging, milieuvernietiging

Tegelijkertijd probeert het zich als "rentmeester van de aarde" op te werpen, als kampioen van natuurbescherming, zogezegd. Zelfs pocht het op zijn profetische rol in de kosmisch evolutie (...). Dit is niet alleen hypocriet, maar ook totaal onacceptabel

Ja, vanzelfsprekend ben ik de eerste die samenwerking tussen allen bevorder. Met betrekking tot het Christendom - groen of anderszins - kan het alleen door het praktiseren van voortdurend berouw, een betrouwbare partner voor anderen worden
Naar James Nash,   protestants theoloog

Ik voel diepe spijt over mijn eigen onvermogen te delen

Alleen de Bron is onuitputtelijk 

"Terwijl puur spekulatieve theorieŽn vanzelf ineenstorten, wanneer men ze aan hun eigen onvruchtbaarheid overlaat"
Voltaire

Ontwaakt!, structureer je leven om en dien de ander

Bewijs van je (en mijn....) Realisatie: verbondenheid, onbaatzuchtigheid, mededogen en engagement

Het is het begin van een Nieuw Tijdperk

II.

"Wie ben je; waar kom je vandaan, waar ga je naar toe?"

"Het leven is niet lijden; van het leven afgesneden zijn is het. Van je lichaam en de natuur, van je diepe emoties, liefde en vreugde, van je kracht, je medemensen en van je Ware Zelf cq het Uiteindelijke"

Ik ken jou beter dan jij jezelf

"Voel de pijn van de Woesternij - binnen en buiten"
De Graal

"Hebben is het onvermogen te Zijn"

De weigering je ego op te geven is oorlog
Je ego laten vallen is vrede

2000 jaar van (westers) God-geloof heeft gefaald in het beteugelen van het ego
Welke rating agency verklaart het nu failliet?

Alleen de Leegte (aan gene zijde van de Leegte/Kosmische Baarmoeder) kan dat

Atheisten, Agnostici en "Nihilisten" zijn daarom dichter bij de Waarheid als zij denken....

"Voor de Waarheid moet je dieper gaan dan God"
                                         
Meister Eckhart

"Een beschaving in verval moet terug naar de Bron om daar vernieuwd te worden. Daarna kan een nieuw begin gemaakt worden"
Arnold Toynbee

"De Revolutie van de 21e Eeuw:  het Vacuum, de Kosmische Baarmoeder of "Grote Moeder" als de Ultieme Waarheid"

"Volheid bestaat dankzij de Leegte*. Het universum bestaat dankzij de Kosmische Baarmoeder. Grenzenloze geborgenheid dankzij het Niets"
* "Vol-Ledigheid!"

"In deze zo wanhopige tijd heeft Zij Zich aan de wereld geopenbaard. Haar Boodschap: laat het oude afsterven om opnieuw deel van Hemel, aarde en de (nieuwe) gemeenschap te worden"

"God (het Goddelijke, BoeddhaNatuur) is Haar Licht
Lichaam, terwijl het universum Haar MateriŽle Lichaam is, beide voortdurend terugkerend tot hun Oorsprong"

"Als ik naar binnen ga, kom ik uit bij de Kosmische Moeder"

"Geef je je aan Haar over, schenkt Zij Haar LichtLichaam - je diepste Innerlijk - aan jou, de Bron van
Eenheid en Liefde"

"Ik heb werkelijk ALLES gedaan om mijn roeping te vertragen, te ontlopen c.q. te saboteren. Echter, zonder succes. Het blijkt, dat ik geen andere keus heb als mijn Oorspronkelijk Gezicht te laten zien"

"Jullie zijn allemaal geroepen"

"De Universele Weg helpt je bij het ontwaken, persoonlijke integratie, geworteld-zijn in Hemel en aarde, doorbraak van het Licht, Reiniging/ Loutering, toevlucht tot de Kosmische Moeder en mededogen"
Zie "De Universele Weg"

"Het betekent het einde van je existentiŽle angst"

"Iedere authentieke Vernieuwing van Religie wordt veroorzaakt, niet door onze eigen verlangens
c.q. projecties, maar door directe tussenkomst van het Goddelijke Zelf"

"Hiermee is ons diepste verlangen naar Een Nieuw Tijdperk van verlichting, heelheid, vrede,
verbondenheid, vreugde, rechtvaardigheid en duurzaamheid vervuld"   

"De grootste domheid: denken dat je het weet"

"Blijf niet steken in begrippen, overtuigingen, ideeŽn, beelden, veronderstellingen, meningen.....ga alleen nog voor de Waarheid"

"De beloning voor je ernst: een Godsnar zijn, een Dakini, oneindig speels, genietend van de Kosmische Dans, een lachende Boeddha, alles in liefde omarmend"

"Heb je eenmaal het Geheel ervaren (gerealiseerd) kun je niet anders dan dat Geheel dienen. Heb je eenmaal ervaren, dat je uit het Geheel bent geboren, dan weet je, dat je door dat Geheel gezonden bent"

"De ultieme vrijheid: gevangene van de Eeuwigheid zijn"

"Geboren uit de Moeder werd ik het Goddelijke; geboren uit het Goddelijke werd ik het Zelf; geboren uit het Zelf werd ik man/vrouw, samen met de dieren, de planten, de rivieren, de rotsen en de wolken"

"Sluit je aan bij ons eco-spirituele initiatief"

"Het is NU of nooit"

"Geef al je pijn, problemen, zorgen en angsten terug aan Haar Grenzeloze Schoot en je zult totaal
Vernieuwd worden"
Zie "Schoot van het Universum"

"Geef je zelf aan het Leven en het Leven zal zich aan jou geven"

"Laat ons de Moeder prijzen voor Haar onmetelijke Mededogen: "Komt allen tot Mij, Ik Ben de Alles-Omarmende"

"Niet verwonderlijk dus, dat De Oorspronkelijke Traditie de bestaande religies omarmt,
verzoent en transformeert"
Zie "Existentieel Bewustzijn","De Moederlijke Dimensie van God", "Moeder & Zonen", "Zwarte Madonna", Keer Omme" en vele meer....

"Het is waar, diep van binnen zijn wij goddelijk c.q. de Godin.
Uiteindelijk zijn wij echter - mannen en vrouwen - alle kinderen van de Kosmische Moeder"

"Vrouwen belichamen de substantie van het Leven. Vandaar dat zij hun centrale positie in de (grondig getransformeerde) cultuur terug moeten krijgen, terwijl de opgave van mannen is datzelfde Leven te dienen"

"Te denken dat je een vrouw-georienteerde samenleving
bewerkstelligen kan zonder actieve ondersteuning c.q. deelname van mannen, is een illusie""

"Mijn lichaam is mannelijk; mijn ziel vrouwelijk en mijn Essentie stijgt daarbovenuit, beide gelijkelijk omvattend"

Androgynie: om twee factoren in evenwicht te brengen, heb je een derde nodig"

"De wereld is in grote problemen"

"Wanneer alle opties uitgeput zijn, roept de samenleving de hulp van een buitenstaander in"
Parcival Legende

"Wordt een Groene Man en een Wijze Vrouw"
Sluit je aan bij de Oudste Traditie op aarde

"Wat wij nodig hebben is niets minder dan een wereldwijde eco-spirituele mobilisatie"

Wat ik onlangs
"Een Nieuwe Wereld Religie"
heb genoemd

Terug

English         Deutsch

POETIC EXCURSIONS 1

POETIC EXCURSIONS 2

POETIC EXCURSIONS 3

POETIC EXCURSIONS 4

POETIC EXCURSIONS 5

Terug naar Inhoud

IMPORTANT NOTE!

For viewing the website in good order, go back to the INDEX and again proceed from there

Thanks

1997-2012 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Last revising: 08/29/13