Keer Omme!
Healing the Planet
Te beginnen bij een Nieuwe Spiritualiteit

"Healing the Planet"
DIE NEUE GESELLSCHAFT
Unser Vorschlag

Von heute auf morgen beschließen wir:

1. Prinzipiell unsere Eigenverantwortung für die Gesellschaft auf uns zu nehmen

2. Das heißt, was wir als Individuum tun können, werden wir auch tun. Was wir nicht tun können, delegieren wir an die Familie (oder Gruppe)

3. Die Familie akzeptiert ihre soziale Verantwortung und tut was sie kann

4. Was sie nicht kann - etwas worüber sie ohne Einmischung von außen selber entscheidet - wird an die Straßengemeinschaft übertragen

5. Die Straßengemeinschaft entscheidet darüber, was zu ihrer Kompetenz gehört und was nicht

6. Was sie kann wird gemeinsam angepackt, was sie nicht kann, wird dem Viertel übergeben

7. Das Viertel als Basisgemeinschaft ("Viertes Echelon") führt aus was sie kann, was sie nicht kann übergibt sie der Gemeinde

8. Dieses System wird Subsidiarität genannt und ist schon im 16. Jahrhundert ausführlich von Johannes Althusius (1563-1638) beschrieben worden

9. Man nennt dies auch Demokratie von unten oder Gemeinschaftsdemokratie

10. Es geht davon aus, daß die Gemeinschaft die Souveräne Kraft in der Gesellsachaft ist und demgemäß Macht ausüben sollte

11 Staat und Gemeinschaft sind also einander ergänzende und gleichwertige Kräfte

12. Bis jetzt ist es der Staat der alles entscheidet, während die Gemeinschaft einen willkürlichen, chaotischen und machtlosen Haufen von Individuen ist

13. Um dieses Chaos beherrschen zu können, bekommt der Staat verhältnismäßig zu viel Macht, Kompetenzen und Kontrolle

14. Diese Funktionen sollten in gerechtem Maß von der politisch-souveränen Gemeinschaft ausgeübt werden

15. Dazu soll die Gemeinschaft sich von unten nach oben "organisch" organisieren. Die Wiederherstellung der Gemeinschaft ist die Bedingung für das Überleben der Menschheit!

16. Frauen sollen ihre Ambitionen statt im kapitalistischen Wettbewerb in die Gemeinschaftdemokratie und Die Neue Wirtschaft stecken

17. Dort können sie die gleiche Fähigkeiten - Verwaltung, Management, Finanzen, Bildung, Fürsorge, Kreativität - entwickeln, diesmal zum Wohl und nicht zum Verderben von allen

18. Wie oben erörtert, ist die Gemeinschaftdemokratie die sinnvolle Zusammenarbeit zwischen Individuen, Familien, Straßen, Vierteln, Gemeinden usw

19. Die Familien schicken dazu eine(n) Vertreter(in) zum Straßenrat, die Straßen eine(n) zum Viertelparlement und die Viertel eine(n) zum Gemeinderat

20. Die Beschlüße die auf der Ebene der verschiedenen Echelons verabschiedet werden, sind für die zutreffende Gemeinschsaften bindend. Auf den niedrigen Stufen geschieht dies durch Konsens, auf den zwei oberen Stufen mittels Mehrheitsabstimmung

 

Stap 5
EEN NIEUWE SAMENLEVING
Gebaseerd op Subsidiariteit, Matricentriciteit en Gemeenschapsdemokratie

 

AAN EEN NEDERLANDSE TEKST WORDT MOMENTEEL GEWERKT.

"De gemeenschap is het fundament van het leven;
vrouwen zijn het fundament van de gemeenschap"

In onze nieuwe "Socio-Politieke Orde" wordt een verschillend accent gelegd op gender. Het uitgangspunt is de "Wet van het Universum", volgens welke het leven bestaat uit "sterven en opnieuw geboren worden" om je vervolgens (opnieuw) in te voegen in het Levensweb. "Sterven en opnieuw geboren worden" is meer gerelateerd aan het mannelijke* terwijl het vrouwelijk principe (hetgeen niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met de het levensgevoel van concrete vrouwen) de bestendigheid c.q. de onderlinge samenhang van de Wet reflecteert. Vrouwen maken de "substantie van het leven" uit. Zij hebben grote talenten om het leven te handhaven en te bevorderen. Vandaar dat zij (in het algemeen) op vele gebieden als relaties, zorg, communicatie, management, verantwoordelijkheid, stabiliteit, (emotionele) intelligentie etc. superieur aan mannen zijn.

* Bij vrouwen is het een onderdeel van hun lichamelijkheid c.q. de menstruele cyclus, bij mannen is het daarentegen "ge-externaliseerd", c.q. onderdeel van hun psychologische en/of sociale bagage.

De reden waarom totnutoe vrouwen hun "ware bestemming" niet kunnen vinden is, dat zij een keuze moeten maken tussen "gezin en beroep". "Beroep" in dit verband betekent, dat zij gedwongen zijn een carrière te "kiezen" in het patriarchale competitiesysteem. Wat veel vrouwen eenvoudigweg en terecht! niet kunnen of willen. Wat ontbreekt is een helder onderscheid tussen "maatschappij" en "gemeenschap". Het nieuwe van onze benadering is de nadruk op de gemeenschap als een (politiek) onafhankelijke publieke ruimte*. Het is hier, dat vrouwen de mogelijkheden voor hun carrière kunnen vinden. Opnieuw opbouwen van de Gemeenschap - met alles erop en eraan: management, politieke besluitvorming, opvoeding, culturele vernieuwing, veiligheid, milieuzorg, gezondheid etc. etc. - is een gevarieerde, uitdagende en verantwoordelijke job. Omdat vrouwen het fundament van de Gemeenschap zijn, nemen vooral zij de leidende posities in. De missie van de mannen is complementair, maar niet minder belangrijk.

* Zie verder o.a. "Sociokratie", "De Gemeenschapsdemokratie vlg J.Althusius" en "Transformatiemanifest voor de 21e Eeuw".

De rol van mannen is daarentegen - als gevolg van het verval van het patriarchale systeem - veel onduidelijker geworden. Sommige vrouwen zullen zeggen: "eigen schuld". Ofschoon deze opstelling door de werkelijkheid gerechtvaardigd wordt (hoewel de "collaboratie" van vrouwen niet vergeten mag worden) is dit standpunt erg kortzichtig. Terwijl vrouwen altijd kunnen terugvallen op hun "substantie" - huis, gezin, vrienden(innen), buren etc. - blijken de mannen totaal afhankelijk te zijn van hun rol, positie en status in de maatschappij. Het is de oorzaak van het feit - tegen de achtergrond van een maatschappij in verval - dat zij in de laatste decennia "alle grond onder hun voeten hebben verloren". Het is een potentieel zeer gevaarlijke situatie. De marginalisering c.q. radicalisering van de jeugd is er een symptoom van. De "(re)educatie" van mannen heeft daarom een grote prioriteit. Het bestaat uit het herstel van een nieuwe (oude) stijl van mannelijke waarden: die van zelfopoffering in dienst van het Geheel.

* Zie "Levensschool". 

Q. The New World View eventually leads to A New Community, am I right?

A. The "Web of Life" is the Material Body of the Great Mother*. It is continuously being born out of Her Lap. This web is characterized by the interconnectedness of its numerous parts and events. Since ancient times well-being, peace and harmony on earth are only guaranteed, if the "microcosm is reflecting the macrocosm". It implies, that in order to know "how to live well, you have to know the cosmic (the Mother's) law". As we have said before materialism and individualism (besides patriarchy) are disturbing the interdependency on which we all rely.

Q. Which will have consequences for the arrangement of society.

A. Hence, the urgency of extending our principle of restoring the unity with "Heaven, earth and the (new) community" into a concrete social model. We have called this model the "natural socio-political order". In this order the Community is reclaiming its central role.

Q. Which isn't the case today.

A. As we all know the Community - the Living Body of the people - has been completely destroyed during the last centuries. Nowadays "society" consists of the state on the one hand and the masses of unorganized individuals on the other, a situation which very soon will run out of hand. In our concept the foundation of society is the Community though, with the "state" being its "administration" (only).

Q. Indeed the process of disintegration is becoming visible on every level.

A. What has to be changed is the return of sovereignty to the Community. Social order has to be rebuilt bottom-up, based on local councils, to begin with the families, the streets, the neighborhoods and the communes up to the region and the commonwealth, everything having a "organic" relationship to each other. The principle of subsidiarity should be introduced, saying that what can be done by a "lower" level, should not be done by a "higher".

Q. What about leadership?

A. Leaders should be representatives of the various levels, being responsible toward their own local Community. Elections will take place according to the consensus model. Women should be playing a crucial role, reclaiming their power according to their position of being the central figures in life. Cooperation should prevail rather than competition. Eventually, in order to save the world the "Fremdkörper" of science, technology and economy have to become integrated, e.g. become democratically controlled by the community.

Q. Not an easy task.

A. The bottom-up model of society is very practical. It starts with the individual, who decides which responsibilities he or she will take in his or her own hands. The things he/she cannot manage he/she delegates to the family/group. The family/group decides which responsibilities it will take in its own hands. The things it cannot manage it delegates to the street. The street decides which responsibilities it will take in its own hands.

Q. And this up to the highest level?

A. Yes indeed. The things the street cannot manage will be delegated to the neighborhood. The neighborhood decides which responsibilities it will take in its own hands. The things it cannot manage will be delegated to the commune. The commune will decide which responsibilities it will take in its own hands. The things it cannot manage will be delegated to the county. The county will decide which responsibilities it it will take in its own hands. The things it cannot manage will be delegated to the greater region....(EU).

Everything according to the principle of subsidiarity, that says, that everything
a "lower" level can do, may not be taken over by a "higher"

Q. What have been the sources of inspiration?

A. One source of inspiration* is that of the Great Learning (Ta Hsüeh). It is one of the four Confucian Classics, probably written by Tseng Tzu (China, 400 BCE), one of the followers of Confucius. Compared to the moral rules and prescriptions of other main world religions, the Great Learning is conspicuously dynamic, universal and especially suitable to our time.

Q. Is there a specific text people can refer to?

A. That's right. The text begins as follows: „In ancient times, one who intended to carry out enlightened action in the world, had to first rule his state well. To rule his state well, he had to first manage his property. To manage his property, he had to bring harmony in his family. To bring harmony in his family, he had to become aware of his true Self. In order to become aware of his true Self, he had to bring order in his thinking. In order to bring order in his thinking he extended his knowledge. To extend his knowledge he had to investigate all things".

Q. Please, continue.

A. A modern version could be this: „How to realize a sustainable world, without first establishing an ecological economy. How to establish an ecological economy, without first taking the future of our region in our own hands. How to take the future of our region in our own hands, without first bringing order in our neighborhood. How to bring order in our neighborhood, without first managing our own household well. How to manage our own household well, if we fail to take care of our own health. How to take care of our own health, without first finding our inner balance". How to balance ourselves without realizing our True Self".

Q. Are there other sources as well?

A. The second source is Johannes Althusius (1557-1638), Rector of the Reformed Academy of Herborn (Germany), mentor of Count John of Nassau (brother of William of Orange) later City-Counselor ("Syndik") of Emden. His main work ("Politica") - a "grand design" for a decentralized federal Union, based on Community self-rule, subsidiarity and solidarity - was published in 1603. (See Transformation Manifesto).

Q. Besides....

A. The third source includes various feminist writers, who reclaim the central role of women in the Community, something I strongly support. 

Q. Thanks for your kind elaboration.

A. You are welcome.

Corresponderende Boeken & Artikelen
Zie: Gratis Internet Bibliotheek/Publicaties
Hoofdstuk "Een Nieuwe Samenleving"

Terug                                                         Volgend

| HOME |  | OVERTURE | PUBLICATIONS |

|NEWSLETTER | CONTACT US |

2003 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 04/30/10

021. Es hört hier allerdings nicht auf. Die Kommunen machen das wozu sie im Stande sind - etwas was sie selber entscheiden, ohne Einmischung von "höherer Stelle"* - wozu sie nicht im Stande sind, wird von der Kreisverwaltung übernommen

* Genauso ist es bei den "niedrigen Echelons" (siehe oben), das heißt alles wird in Freiheit und in Rücksprache mit einander entschieden ohne Einmischung von außen oder oben

22. Die Kreisverwaltung - also ein Parlement aus Vertretern der Kommunen - tut was sie kann, was sie nicht kann wird vom Land übernommen

23. Das Land definiert seine Kompetenzen und delegiert alles andere an die EU, das heißt die Länder oder "Autonome Regionen" sind die höchste regionale Instanzen in der Gesellschaft

24. Subsidiarität ist von der EU als "Leitprinzip" angenommen worden, ohne jedoch "auf die Gedanke zu kommen" daß es auch auf den "niedrigen Echelons" angewandt werden könnte (sollte)

25. Trotz der Tatsache, daß Gemeinschaftsdemokratie  zB in der Dritten Welt, wo die Dörfer, Kommunen und Kreise weitgehehend selbstständig sind, sehr üblich ist

26. Um Rückfall in die Diktatur zu verhindern sind direkt nach dem zweiten Weltkrieg ähnliche Initiative entwickelt worden, u.a. vom Direktor der Schule wo auch die niederländische Königskinder hingeschickt wurden (Kees Boeke: "Soziokratie")

27. Die Neue (souveräne demokratische) Gesellschaft und Die Neue Wirtschaft sind die Pfeiler der "Natürlichen Sozio-Politischen Grundordnung", wie sie von mir vorgestellt werden

28. Demokratie ist nicht ein Modell daß zu ewigen Zeiten dasselbe bleibt, sondern etwas was sich stetig verbessern sollte

29. Unter den heutigen Umständen ist unser politisches System wohl sehr erneuerungsbedürftig. Grundübel: die politische Parteien vertreten das Volk nicht

30. Das Parlement soll deswegen nicht abgeschafft werden - wie manche behaupten - sondern dagegen erweitert werden und zwar auf allen Ebenen der Gesellschaft: Straße, Viertel, Kommune usw. So werden die Menschen wieder voll Mitglied der Gemeinschaft

31. Die hier vorgestellte Idee ist Teil eines gesamtkonzeptes. Ihr Ziel: statt an der heutigen Krise zugrunde zu gehen eine Neue Phase in der menschlichen Evolution einzuläuten

32. Ich stehe als "Lehrer Kulturerneuerung" persönlich zu Verfügung um - zusammen mit anderen engagierten Menschen - die Initiative zu ergreifen

Schicken Sie Ihre Solidaritätserklärungen, Ihren Beifall und Ihre Unterstützung für "Healing the Planet in 7 Schritten" an:

Han Marie Stiekema
Neuer Lehrer, ganzheitlicher Arzt und "Grüner Mann"

Derzeit "rund um den Untersberg"

info(at)healingtheplanet.info
www.healingtheplanet.info