Keer Omme!
Healing the Planet
Te beginnen bij een Nieuwe Spiritualiteit

Het Vacuum
Essentie van de Grote Moeder
Het Goddelijke ("God", "Boeddha")
Lichtlichaam van de Grote Moeder
Het universum
Materieel lichaam van de Grote Moeder

Stap 3
EEN NIEUWE CULTUUR
De Mens geworteld in "Hemel", Aarde en de (nieuwe) Gemeenschap

Gebaseerd op "vrouwelijke" (holistische) waarden als
inclusiviteit, tolerantie, verbondenheid, respect, duurzaamheid, samenhang.....

AAN EEN NEDERLANDSE TEKST WORDT MOMENTEEL GEWERKT.

Terwijl de crisis meer en meer acuut wordt, zal de "Vader" je niet redden. 
Zoek toevlucht in de Grote Moeder en Haar Wet van het Universum.
Bevrijd jezelf van zelf-verslaving, herstel de eenheid met
Hemel en aarde, zoek solidariteit met andere mensen
en werk aan een nieuwe gemeenschap.

OMMEKEER

Met betrekking tot de kosmisch-historische context aanvaarden wij het concept van de tijdscyclus, waarin een beschaving door perioden van groei, bloei en verval gaat. We nemen aan, dat onze maatschappij zich in de laatste fase van de cyclus bevindt. Dit wordt ondersteund door de Moeder's "Wet van het Universum", die een dynamisch-kosmisch evenwicht benadrukt, bestaande uit "vernietiging, wedergeboorte en bestendigheid". Op het niveau van de maatschappij was het A.Toynbee wiens studies van beschavingen, dit aloude inzicht grotendeels ondersteunden. Hij nam waar, dat alle beschavingen zich inderdaad volgens dat patroon gedragen. Het begin is een nieuwe spiritueel/religieuze impuls, gewoonlijk geinitieerd door slechts één (verlichte) charismatische leraar.

Deze veroorzaakt een geweldige golf van enthousiasme, spoedig gevolgd door pogingen de oorspronkelijke inspiratie in een geloofssysteem onder te brengen. Dit is het stadium waarin een Nieuw Wereldbeeld ontwikkeld wordt. Nieuwe filosofieën duiken op, die zich vroeger of later kristalliseren in een Nieuwe Gemeenschap c.q. de transformatie van de maatschappij. De oorspronkelijke impuls wordt gewoonlijk onderdeel van de verschillende aspekten van de samenleving, gekenmerkt door een periode van grote culturele prestaties. Kunst, architectuur, literatuur etc. bloeien. Vroeger of later echter dooft de geest van het begin uit en zet het stadium van verval in. Om de boel bij elkaar te houden, komt de nadruk op macht, controle en manipulatie te liggen. Een machtselite scheidt zich af van het volk in een poging zijn privileges veilig te stellen.

"Great Mother or Big Brother"

Uiteindelijk kan de desintegratie niet meer gestopt worden. Het is de tijd waarin aan de ene kant de dingen uit de hand lopen, terwijl aan de andere kant een creatieve minderheid teruggaat naar de (innerlijke) Bron om daar "wedergeboorte" te zoeken. Uit deze cirkels staat de nieuwe charismatische leider c.q. groep op om een Nieuwe Spiritualiteit te proclameren. Wanneer dit op het juiste moment gebeurt, een moment waarin de massa verdoold c.q. wanhopig is, kan de nieuwe impuls vruchtbaar worden. Het is de geboorte van een Nieuwe Cultuur. De cyclus staat op het punt herhaald te worden. Met betrekking tot onze eigen situatie, interpreteren wij deze als zijnde zeer dicht bij de uiteindelijke chaos. Intuitief voelen wij de mogelijkheid van een technologische ramp aan, een katastrofe die de geboorte van het Nieuwe zal versnellen*. Het drukt ons op onze kosmische, spirituele en historische plicht om het volgende stadium van beschaving voor te bereiden.

* Als mogelijkheid, niet als noodzakelijkheid.

"Hebben is het onvermogen tot Zijn"

Q. You once said, that the seven steps of transformation are all interconnected. Does that mean, that A New World View evolves from the previous step: A New Spirituality?

A. Generally every truly new impulse evolves from the Source. Hence, going back to the Great Mother is a pre-requisite for a new culture to be born. Insight, inspiration and creativity derived from spiritual Experience subsequently translate themselves into a new philosophy, something I call A New World View.

Q. How would you characterize it?

A. First of all an understanding of our existential suffering would be very revealing. The mechanism is as follows. Our greatest fear is fear of Nothingness which is equal to fear of death. Because of this we desperately cling to our self-image, which we call ego. Within a certain framework this is a useful structure. It prevents us from becoming overwhelmed by powerful (emotional) complexes from within. However, identifying ourselves this way alienates us from "the rest" of reality: our deeper Self, our bodies, nature, other people etc.

Q. By being identified with ourselves we are cut off from a greater reality.

A. Indeed. You may define it as "having lost contact with Heaven, earth and the community". Although it sounds a little artificial, you may also say, that our consciousness is alienated from the Divine, our body is separated from nature and our soul is estranged from the community. We are totally "thrown upon ourselves", which is the essence of individualism.

Q. In the previous sector you have talked about giving up your ego in order to become reborn. How is this possible, since this is exactly the thing the ego is most anxious about?

A. This is a very good question indeed. It is a vicious circle. On the one hand the ego longs for breaking out from its prison, on the other hand this provokes its greatest fear. There are several ways of dealing with it. One is meditation, in which you step by step develop your inner awareness. With every progress some of the old identification drops spontaneously. The other way is that of devotion. It is here that the Great Mother plays a major role. In Her Bottomless Abyss everything dies while being reborn.

Q. Thus by surrendering to the Great Mother.....

A. Once you understand, that Nothingness is in fact the All-Embracing Cosmic Mother, your fear of Nothingness will turn into trust. Surrendering to Her will grant you the greatest gift possible: getting rid of your existential fear, while being reborn as a New Self.

Q. For many people this is the ultimate goal.

A. Individual rebirth is the first step toward salvation. It corresponds with the "destruction/creation" part of the Mother's Law of the Universe. In order to be in harmony with the Cosmos, this Law has still another requirement. It is the "permanence" part. It means, that personal liberation is just an intermediary step. It has to be followed by fitting in into the Whole once again, something I have called restoring the unity with "Heaven, earth and the (new) community".

Q. In this stage personal liberation has to become integrated into a greater whole.

A. Exactly. The "permanence" aspect of the Great Mother is the Web of Life, the interconnectedness of all beings, things and events. That's why the Mother is also called the Weaver. Without Her Web life wouldn't be possible. It is corresponding with an ecological point of view. Seen from this perspective the community (of people, animals, plants etc.) has an utmost priority.

Q. Does this correspond with your New World View?

A. Life is only complete, when you have restored the unity with "Heaven, earth and the (new) community". It is our existential situation. Whether you are a Christian, Muslim, Hindu etc. this is what we all share. It is based on "feminine" values like inclusiveness, interconnectedness, durability, solidarity, wholeness, love, friendship and justice.

Q. These values are constantly under threat, it seems to me. How would you "implement" them?

A. First of all, it is depending on individual transformation. The more people find their way "back Home", the more the message will spread. On the other hand there are socio-economic forces, which are very hostile toward wholeness. It is absolutely necessary to recognize these foreces and to deal with them.

Q. Who are they?

A. Individual and social (collective) addiction are an extension of each other. On the personal level ignorance is defined by being unconsciously addicted to thoughts, emotions and desires. Once addicted to "your own" thoughts, you will be automatically victim to the thought manipulations of the current system. Especially those influences, that are promoting individualism and materialism are the main wrong-doers here.

Q. The very things which keep our society going.

A. Our "society" has be differentiated in two parts. One is the science/technology/ economics part while the other is the part we call community composed of people, their habitats and their activities and everything related to it. The problem nowadays is, that the former has become an alien body in society, pursuing its own goals e.g. through profits, progress, expansion and accumulation. Their greed is responsible for worldwide disintegration, homogenization (German: "Gleichschaltung"), fragmentation and vulgarization of the masses.

Q. That is quite a statement. Could you elaborate on it a little?

A. The market economy is a system focussed on profit and accumulation. In order to achieve this, they have to achieve growth. This growth is necessary to satisfy the shareholders and to invest in further expansion. This expansion in its turn is necessary to guarantee growth and profits. Thus, inherent to the system is that "new markets" have to be found all the time.

Q. Please, continue.

A. It is putting enormous pressure on every citizin. They deliberately and ruthlessly try to promote self-centeredness, egoism and greed. It is in their interest that people become addicted to having. In order to achieve this unprecedented brain-washing is dominating our lives. Moreover, to a family of five you only sell one car, sofa or fridge; to five singles you sell fivefold. It can't go wrong really.

Q. Which means?

A. That the current socio-economic system and spirituality are excluding each other. Materialism, accumulation, individualism and fragmentation are a "sin" against the Law of the Universe. The latter doesn't tolerate accumulation and fragmentation. While spirituality tries to restore the dignity of people, emphasizing the Divine Spark in every human being, promoting compassion and solidarity, the system on the other hand tries to break that down by reducing everybody to a "consumer", "client" or "object".

Q. Which you consider intolerable.

A. What about you?

Corresponderende Boeken & Artikelen
Zie: Gratis Internet Bibliotheek/Publicaties
Hoofdstuk "Een Nieuw Wereldbeeld"

Terug                                                               Volgend

PART 1.
| HOME |
| PUBLICATIONS |

|NEWSLETTER | CONTACT US |

2003 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 08/04/10