Keer Omme!
Healing the Planet
Te beginnen bij een Nieuwe Spiritualiteit

Stap 4
EEN NIEUWE GEZONDHEIDSZORG


"A healthy mind in a healthy body in a healthy family in a healthy street in a
healthy neighborhood in a healthy commune in a healthy region in
a healthy society in a healthy world"

Q. Waarom dit initiatief?

A. De kwaliteit van onze gezondheidszorg gaat snel achteruit. Ondanks (dankzij....) alle technologische vooruitgang neemt ziekte dramatisch toe. Vandaar dat het tijd is om de gezondheidszorg in eigen hand te nemen. In feite doen we dit al en in toenemende mate. Nooit tevoren was de belangstelling voor zelfhulp, voeding, fitness, leefstijl en "alternatieve" geneeskunde zo groot. Het komt voort uit grote zorg over de toename van een veelheid aan stoornissen - denk aan stress, burn-out, ME, RSI, maar ook chronische ziekte - waarvoor de reguliere geneeskunde geen antwoord heeft. Vandaar dat mensen wel gedwongen zijn om naar andere oplossingen te zoeken. Het aantal cursussen, trainingen en scholen zijn dan ook schier onoverzichtelijk*

* Zie ook: www.vitalworld.org.

Q. Waar gaat het om?

A. De expertise om jezelf en anderen te helpen is dus groeiende. De ernst van de situatie in aanmerking genomen is het nu de tijd om individuele ervaring te laten instromen in structurele verandering. De meest belangrijke elementen zijn de volgende. Gezondheid berust grotendeels op een gezonde leefstijl, vandaar de prioriteit van persoonlijke verantwoordelijkheid. Het komt overeen met het uitgangspunt van subsidiariteit, dat zegt, dat alles wat een "lager" echelon kan doen niet mag worden uitgevoerd door een "hoger". Een aantal gezondheidsaspecten zijn direct gerelateerd aan het gezin, opvoeding, persoonlijke relaties en woonomgeving, hetgeen duidelijk maakt, dat de bevordering van een gezonde leefstijl tevens de verantwoordelijkheid van de gemeenschap is. 

Q. Hoe denk je dat dit uitgevoerd kan worden?

A. Daarom bestaat het eerste niveau ("echelon") van De Nieuwe Gezoondheidszorg - zelf- en wederzijdse hulp - uit de gezamenlijke inzet van individuen en de gemeenschap. Voor dit doel hebben we onze "stroomsysteemtherapie" ontwikkeld, een doorbraak in medisch denken en handelen, bevattende meer dan 200 natuurlijke zelfhulpmethoden, naast een gratis zeswekelijks "Persoonlijk Gezondheidsplan" met behulp waarvan iedereen zijn of haar gezondheid kan optimaliseren. In de praktijk is de zelfhulp georganiseerd langs de lijnen van individuen, gezinnen (groepen), straten, buurten (wijken), gemeenten enzovoort, een proces dat gefaciliteerd wordt door de door ons opgeleide basisgezondheidsconsulenten.*

* Zie "Levensschool".

Q. Welke praktische stappen moeten er gezet worden?

A. Vooral vrouwen spelen een belangrijke rol. Zij organiseren zichzelf (samen met mannen) in speciale straatgezondheidsteams en wijkgezondheidsconsulenten, alles bottom-up grestructureerd. De opbouw en de dynamiek van het systeem is volstrekt logisch en consistent. Het bestaat uit de interactie van drie echelons: zelfhulp, holistische en technologische geneeskunde. Het fundament is zelfhulp, zoals boven reeds aangeduid. Zolang je jezelf kunt helpen, moet je dat doen. Alleen wanneer dit onvoldoende blijkt te zijn, zoek je hulp bij het tweede echelon, dat van de holistische geneeskunde*, alles volgens het principe van de subsidiariteit: "wat door een lager niveau gedaan kan worden....."

* Alles wat nu nog "alternatief" heet.

Q. Kun je het nog verder uitwerken?

A. Het tweede niveau bestaat dus uit professionele werkers uit wat nu nog "alternatieve geneeskunde" heet. Het is logisch, dat zolang je eigen natuurlijk zelfgenezingsvermogen gestimuleerd kan worden, je eerst hulp zoekt bij de holistische geneeskunde. Alleen wanneer deze faalt, valt de patient terug op de technologische geneeskunde. De voordelen van deze waarlijk gezondheids-georienteerde zorg mogen duidelijk zijn. Het bevordert optimale gezondheid en welbevinden, zelfwerkzaamheid, levensvreugde, optimisme,  samenwerking en is (ongelooflijk) kostenbesparend. Schadelijke bijwerkingen zijn er nauwelijks. Om dit te realiseren is alles reeds in huis. Laten we er NU mee beginnen*.

* Zie www.vitalworld.org

Corresponderende Boeken & Artikelen
Zie: Gratis Internet Bibliotheek/Publicaties
Hoofdstuk "Een Nieuwe Gezondheidszorg"

Websites

www.vitalworld.org
An overview of our health project
http://home.wanadoo.nl/guasha
All the information you need about Chinese Guasha therapy

Terug                                           Volgend

| HOME |  | OVERTURE | | PUBLICATIONS |

|NEWSLETTER | CONTACT US |

2003 Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 08/04/10