Keer Omme!
Healing the Planet
Te beginnen bij een Nieuwe Spiritualiteit

"Het Ultieme is niet God, het Licht, het Zijn of Boeddha. Er is iets aan gene zijde:
het Vacuum, de Kosmische Baarmoeder of Grote Moeder genoemd".

Stap 1
EEN NIEUWE SPIRITUALITEIT
Het "Eeuwig-Vrouwelijke" als het Fundament van Spiritualiteit en Religie

 

AAN EEN NEDERLANDSE TEKST WORDT MOMENTEEL GEWERKT.

Iedere authentieke Vernieuwing van Religie wordt veroorzaakt, niet door onze
eigen verlangens c.q. projecties, maar door directe tussenkomst
van het Goddelijke Zelf

Het is pijnlijk om onder ogen te zien. Maar in deze tijd van verval is zelfs de spiritualiteit gecorrumpeerd. Het dient ego-ambitie en begeerte, in plaats van oprecht verlangen naar ware bevrijding. Spiritualiteit is een instrument geworden om onze verslaafde leefstijl te kunnen continueren. Het is veelal tot een business gedegenereerd met het doel er geld uit te slaan. Sommige organisaties misbruiken het doelbewust om mensen (nog) beter in te passen in de materialistische maatschappij. Eigenlijk is het met alle emancipatorische bewegingen van de laatste decennia zo gegaan. In het begin vlamt het even op, om vrij snel daarna te bezwjken voor het kleine en grote geld*.

* Denk aan de beatniks, de rockmuziek, de hippies, de kabouters, de feministen, de derde wereldbeweging, de vredesbeweging, de punkbeweging, de milieubeweging, de new age beweging en nu dus de spirituele beweging....Niet de inhoud van wat ze te brengen hebben geeft de doorslag, maar hun relatie tot de materialistische maatschappij. Hetgeen betekent, dat alleen diegenen, die een alternatief voor het kapitalisme weten te creŽren succesvol zullen zijn in het transformeren van de maatschappij.

Het Boeddhisme is hier het meest tragische voorbeeld van. Decennia-lang was er hoop in het Westen dat deze religie de Bevrijding zou komen brengen. In tegenstelling tot het Christendom - dat de eigen "goddelijke" Natuur immers afwijst - propageerde het Boeddhisme de Verlichting als ultieme Verwerkelijking, de verlossing uit alle lijden. En zie: wat is er gebeurd? In onze heb-maatschappij werd - na een hoopvol begin - ook deze kostbare Schat gedegradeerd tot een hebbeding*. Het markeert het einde van een periode, waarin we door eigen kracht onze "spirituele doelen" najoegen. Individuele en collectieve burn-out bewijzen het. Angst, zinloosheid, verwarring, eenzaamheid, woede en depressie zijn tot alle sectoren van de samenleving doorgedrongen. Dus moeten we erkennen, dat alle pogen om "onszelf te bevrijden" op niets zijn uitgelopen**. "Degenen die zien, zien het".

* Zie "Je Maitreya Mind verwerkelijken".
** "Op Niets zijn uitgelopen" kun je ook in een ander licht zien. Zie ook "Keer Omme/Grote Moeder Hymne".

Veel mensen hebben een gevoel, dat een nieuw tijdperk - dat van wereldwijde transformatie - daagt. Een "Umwertung aller Werte" vindt plaats. Het is de consequentie van het feit, dat we met zijn allen terug naar "af" moeten. Het wordt weerspiegeld door afbraak op alle niveau's van de samenleving. Logisch dat dit angst en onzekerheid teweegbrengt. Angst voor het Niets ligt eraan ten grondslag. "Straks is er niets meer", zeggen de mensen. Toch is er onverwachte hoop. Het "Niets" blijkt in werkelijkheid het kosmische Vacuum te zijn. Datgene wat alles "omarmt". Niets en alles zijn twee keerzijden van dezelfde medaille. Deze Ultieme Werkelijkheid werd in archaische tijden de "Grote Moeder" genoemd. Niet "God schiep de wereld uit het niets", maar het "Niets geeft geboorte aan God en het universum". Alles sterft in de "Moeder" om vanuit "Haar Schoot" wedergeboren te worden.

* Zie o.a." Keer Omme/Grote Moeder Hymne"

Het Niets (ook: de Leegte) als redder in de nood, wie had dat ooit kunnen denken? Vertrouw je je zelf aan "Haar" toe, dan lost je existentiŽle angst, de motor achter je obsessies op. Op maatschappelijk niveau is het de drijvende kracht achter "groei", "vooruitgang", "expansie" en uiteindelijk onderdrukking. Dit is speciaal relevant in een tijd, waarin de dingen desintegreren. Zijn we niet allemaal hulpeloos waar het gaat om onze planeet te redden? Het wordt toenemend duidelijk, dat het patriarchaat de wortel is van hebzucht, vervreemding, onderdrukking, uitbuiting, geweld en onrecht. We gaan snel naar de doodspool van het bestaan. De Leegte duldt echter geen ophopingen. Zij verstoren de kosmische balans tussen "creatie, bestendigheid en vernietiging" (Wet van het Universum). Vandaar dat we vroeger of later met het Niets geconfronteerd zullen worden.

Alleen de Moeder, degene die de dood transformeert in wedergeboorte (op alle niveau's van de samenleving) doet wat niets in de wereld kan bewerkstelligen: het wegnemen van onze diepste existentiŽle angst. Datgene waar we het meest bang voor waren, blijkt onze verlossing te zijn. Alleen dan zijn we werkelijk vrij. Vrij om ons tevens te verbinden met anderen. Vandaar Haar richtlijn: "Streef naar Verlichting, herstructureer je leven en dien de ander"* Pas wanneer we inzien, dat de Moeder in Haar grenzeloze mededogen de hele wereld bestiert, kunnen we tot innerlijke rust en vrede komen. Haar "terugkeer" komt op de juiste tijd. Het is een enorm voorrecht om dat te mogen meemaken.

* Zie "Het Graalsvisioen" in "Lied van Vol-Ledigheid"

Dus "loof en prijs" de Moeder. In navolging van Sri Ramakrishna zouden we (weer) Haar kinderen moeten zijn. Is het niet ons diepste verlangen om omarmd, beschermd en gekoesterd te worden? Als dit zo is, zullen we alles doen om Haar lief te hebben c.q. ons aan Haar toe te vertrouwen. We zullen niets doen dat "Haar schade kan toebrengen". Vandaar dat we ten koste van alles zullen vermijden om Haar wetten te overschrijden. Hopeloos naief allemaal? Bedenk dan dat "overgave aan het Niets" de grootste moed vereist. Zonder het inzicht dat dit Niets de "Moeder" is, zouden er maar weinigen deze heroische weg kiezen. Besef je echter dat de Ultieme Leegte je als een "Baarmoeder" omarmt - wat een zeer realistische weergave van de Werkelijkheid is - dan ontstaat het vertrouwen dat nodig is om je over te kunnen geven.

De "kardinale zonden" tegen de Moeder zijn het materialisme (Haar Leegte duldt geen ophopingen, daarom wordt de huidige tijd gekenmerkt door vernietiging) en het individualisme (waardoor we de samenhang van Haar levensweb ondermijnen). Leven overeenkomstig Haar Wet (Wet van het Universum: het dynamisch evenwicht tussen creatie, bestendigheid en vernietiging) wordt daarentegen "beloond" met voortdurende regeneratie: voortdurend "sterven" van het oude en de geboorte van het nieuwe. Het moge duidelijk zijn, dat dit inzicht enorme consequenties heeft voor de cultuur als geheel. "Naievelingen van de wereld, verenigt U".

Q. As we all know, you may be the only one thus far, who from your own experience is giving testimony of the Ultimate as the "Great Mother". What brought you to this very unusual step?

A. It was the Mother Herself Who has revealed Her Presence to me. Which doesn't mean, that this was all clear to me right from the start. The Mother knew my slothfulness (laughter). She therefore step by step granted me more understanding about Her True Nature. Up to this very day I am not sure, if I am worthy enough to be the recipient of this fathomless mystery. On the other hand, I know that without Her I am nothing. Hence, I can only talk "in Her Name".

Q. "In Her Name": does that mean that you claim to know Her?

A. The paradox is this. The only way to truly know Her, is by being destroyed by Her. That sounds very horrible. In practice it isn't. When your entire Being disappears, like in my case*, you don't feel anything terrible. For a very short while your existence is wiped out, that's all (laughter), indeed a Moment of Absolute Nothingness. Immediately followed by dissolving into the Eternal Light.

* See "Threefold Realization".

Q. How can an experience like this lead to the assumption, that this Nothingness is equal to what you call the "Great Mother?"

A. The incredible thing is, that Absolute Nothingness preceded the Light*, the latter being born out of the former. Which leads to the only conclusion possible, namely that the Light, the Divine, "God" therefore isn't the Ultimate. There is something Beyond, something I called the "Great Mother".

* See "Threefold Realization".

Q. Please continue.

A. Another word for Nothingness is Vacuum. This in turn corresponds to millennia-old notions of a "Cosmic Womb" or a "Great Mother" as the Ultimate Reality, something that has been confirmed by history, religion, mythology, psychology and modern physics.

Q. What difference does it make, if I call the Ultimate "God" or the "Great Mother?"

A. History has already decided. The concept of "God" has eroded to such an extent, that Nietzsche's "God is dead" has come true, especially in large parts of the civilized West. Obviously, the cause of this is the fact, that the church forced people to identify with the (their) image of God only, rather with the Divine Itself. It is the reason, that after the "death of God", people keep searching for the Ultimate.

Q. Confusion all-around.

A. The problem is, that you cannot fall back on old images. Therefore people started to shop their own religion together. For a short while this may seem quite exciting - "something that is entirely according to your own taste" - however, in the long run, this won't satisfy. Worshipping your own inventions sooner or later will become very boring indeed.

Q. Thus the Mother comes at the right time.

A. When things are at their worst....

Q. Is there a truth in it?

A. You may put it like this. Every era gets what it deserves. Because we have put ourselves - and everything else with us - on the brink of extinction, only the Ultimate beyond Ultimate can save us. The fact, that She revealed Herself is proof of the seriousness of the situation on the one hand and a sign of hope on the other.

Q. What can She do for us what "God" couldn't?

A. The absolutely amazing thing is, that the Mother as the Cosmic Vacuum is reflecting our situation here on earth. By knowing Her, you know yourself, both on the personal as well as on the social level. She confronts you with your behaviour, to such an extent, that inevitably you have no choice but to acknowledge the entire pattern of ignorance, alienation and self-addiction.

Q. How is She doing this?

A. Obviously, She is not doing anything (laughter). Her Nothingness is there from Eternity, "resting in Herself". An Emptiness by the way, that is completed by Fullness, the Eternal Light, the latter as said above, being born out of Her, both being two sides of the same coin. That's why in ancient times the Divine was called the Son/Daughter of the Mother.

Q. Please, continue.

A. Thus the only way to know Her, is to opening up yourself to Her. This not necessarily means that you have to immediately face self-destruction. Rather than total confrontation, She may give you gradual insight. One of the ways She is revealing Herself is though Her Law of the Universe: the dynamic equilibrium between destruction, permanence and creation.

Q. Could you elaborate on the kind of self-knowledge, once you know the Great Mother?

A. There are two main factors involved. One is our behaviour characterized by having, greed and accumulation; the other is the context - Emptiness - against which this is taking place. The Nature of Emptiness is, that everything - nothing excluded - is born out of Her, while continuously returning to the Source. In normal situations this dynamics is following natural law, which means everything takes place within the limits of sustainability of life.

Q. Which isn't the case nowadays.

A. Modernity is the result of a long process, in which "civilization" has been dominated by having rather than Being. The result is that our accumulations have exceeded Emptiness' common levels of tolerance. That's why the Vacuum has started to break these our transgressions down*. On earth this has become visible as a process of decay e.g. disintegration on all levels of society.

* Obviously, the destruction (of the world) is the consequence of our own behaviour in the first place. By going on this way, we will be the next though.

Q. Is this the manifestation of the destructive side of the Great Mother?

A. Her "primary concern" is to restore the Cosmic Balance. Hence, She is destroying our accumulations. By doing this She gives us the opportunity to reflect upon our situation. Something "God" would never have been able to do. It is the Nature of Nothingness, together with Her Law of the Universe, which is decisive here.

Q. In these most desperate of times, what should we do?

A. The situation is this. First of all there is the all-embracing Cosmic Womb containing both the Divine and the world. Everything without exception is ruled by the Law of the Universe, the latter being the expression of Her limitless Love. Realizing this we respond to this Love by living according to Her Law.

Q. Please, continue.

A. Deep within everybody has a deep intuition about "right living". If your lifestyle is in harmony with the Cosmos, you are free. Because of their addictions people only think, that the current situation doesn't "allow" them to change their habits. It is comparable to a "common" addiction. You sense what it is to be free, in fact you long for it every day, yet you don't feel strong enough to kick the habit.

Q. What is the essence of the addiction people are in nowadays?

A. Because of the inability to Be, people have taken "refuge" in having. The latter can never compensate the former though, hence craving for more becomes an obsession.

Q. Masses of addicted people devouring the earth is not an all-together cheerful picture.

A. You will understand, that this is exactly the reason why the Great Mother has intervened. It is because we are unable to liberate ourselves. The problems we have created are overwhelming us. It is getting worse by the day. Hence, out of Her limitless Compassion, seeing the critical situation we are in, She has decided to come and save us.

Q. To put it in no uncertain terms.

A. The way out is to start cooperating with the Mother in such a way, that further destruction will be unnecessary. By surrendering to Her we will be able to letting go of the ego, to breaking down our accumulations, abandoning every self-addicted behaviour. By dying in Her, She will grant us A New Life. Death and rebirth being two sides of the same coin.They correspond to the principles of "destruction and creation" of  the Law of the Universe. Once freed from our obsessions, by becoming fishes in Her Ocean, we will find our True Home again, restoring our Original Wholeness.

Q. Obviously there have to be people here on earth, who will spread the Message. Without them, how other people will come to know about the Mother's existence in the first place.

A. After Her first Revelation - for which She in Her inconceivable Wisdom has chosen me as Her vehicle - more messengers will be sent. They all will have one Mission: to bring people back to their Original Homeland. People are waiting for this. Their liberation is within reach. The Love of the Mother - I know for certain - is irresistible.

Praise the Mother.

PS. The Mother's Message for Buddhists is The Ultimate Sutra.

Spirituality is dead; long live the New Spirituality

Corresponderende Boeken & Artikelen
Zie: Gratis Internet Bibliotheek/Publicaties
Hoofdstuk "Een Nieuwe Spiritualiteit"

Terug                                                           Volgend

| HOME | OVERTURE | | PUBLICATIONS | NEWSLETTER | CONTACT US |

 

1997-2004 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 03/24/08