MOEDER HEALING

PIJNBEHANDELINGEN OP DE CAMINO DE SANTIAGO

Ons Big Event
KEER OMME
Spiritualiteit, Healing & het Milieu


MOEDER HEALING
Doorlopend programma met

Teaching "Healing the Planet", te beginnen met een Nieuwe Spiritualiteit

"Kloosterlijke dagindeling" zich baserend op de Universele Weg cq meditatie, hemel & aarde oefeningen ("de natuur heiligen") etc.

Mother Worship, o.a. bidden voor de wereld, contemplatie, mantra, viering, chant, dans

Pijnbehandelingen dmv Moeder Healing, inklusief spirituele/ emotionele reiniging cq loutering

Groepsconsult: spiritueel, psychologisch en medisch. Het kostenloze "Persoonlijke GezondheidsPlan"

Ontmoetingen/Voordracht over de stichting van Helende Gemeenschappen ("Transformatoria")

Educatief materiaal, b.v. Moederprenten, Chinese jadestenen, DVD's, boeken en andere info staat ter beschikking

Wil je dat wij naar je toekomen?
Stuur dan een e-mail of telefoneer.
Klik Contact us

Wij brengen Moeder Healing overal daar waar wij het meest nodig zijn. Alles op donatiebasis

Als je ons wilt ondersteunen, heel graag

 

 

 

Transformatie in de 21e eeuw

We were granted a unique therapy: MOTHER HEALING. It is so versatile, simple and effective, that inevitably it has become our mission to help as many as possible people. Summarizing, it is stimulating the immune system, detoxifies and de-acidifies, promotes the circulation, regulates functions and organs, removes blockades and pain, revitalizes and regenerates ("life-extension"), diminishes stress, fatigue and burn-out, improves e.g. cures (indirectly) countless (chronic) disorders and complaints, rebalances emotions, relaxes and promotes clarity of mind...everything through ONE simple treatment

MOEDER
VAN
GOD

Magna Mater
Kosmische Baarmoeder
Koningin van de Hemel
Isis
Sophia
Zwarte Madonna
KuanYin
Matri Devi
Oermoeder

ONTFERMT U
OVER ONS
Interreligieus Project
Wij respekteren en omarmen alle manifestaties van de Moeder in de verschillende tradities
en religies

Voel je geborgen in de Baarmoeder van de Kosmische Moeder. Realiseer je dat Zij onophoudelijk al het zieke, oude, opgehoopte, gedegenereerde en lelijke terugneemt. Geef Haar dus alles terug wat je bedrukt. Ondersteund door de mantra "MOEDER (in de uitademhaling) VAN GOD" (in de inademing)

In the treatment a special oil is put on a particular area of the skin whereafter the therapist starts "scraping" the area with a "scraper" (an specially designed instrument of jade or horn). Very soon the skin becomes red. The amazing thing is, that on places where disorders are hidden, red spots appear IN the skin (not ON the skin) comparable to hemorrhage. Because the scraping is on the oily skin the patient will hardly feel pain - neither during nor after the treatment - the skin will not be damaged, and the red spots will fully disappear within 3 to 7 days

MOEDER HEALING
Teaching
Overgave aan de Kosmische Moeder
Gebed, Kontemplatie, Mantra
Pijnbehandelingen
"Kloosterlijke" dagindeling
Groepsconsult ("Orakel")
met Q&A

Han Marie Stiekema, leraar, therapeut en arts
www.motherworship.com

Especially in the area of pain relief it is unequalled. Hence, our offer of treatment to all those who suffer pain, from head, neck, shoulder, joint and back pain to RSI, fibromyalgy, sciatica and other nerve pain, migraine, PMS, osteoporosis, rheumatism and many other disorders

Poster

Kosmische Moeder
HEALING the PLANET
te beginnen bij
JEZELF

Zij nodigt je uit terug te keren naar je
WARE THUIS
Terwijl Zij al je lijden, problemen, zorgen, angsten,
stress, burn-out, eenzaamheid, depressie
en ziekte van je wegneemt

Toevlucht nemen
Contemplatie, Teaching, Moeder Healing, Ma-Zen,
Hemel en Aarde Oefeningen, het Orakel (Q&A)

Om zo weer HEEL te worden:
SPIRITUEEL, EMOTIONEEL, LICHAMELIJK
Het is de terugkeer van wijsheid, innerlijk evenwicht, levensvreugde, gezondheid, kracht, verbondenheid, mededogen....

Missie van de
GROENE MAN
(Nieuwe Leraar/natuurgeneeskundig arts sinds 1972)
Ook "Lachende Boeddha" genoemd

www.healingtheplanet.info www.vitalworld.org info@healingtheplanet.info
Onafhankelijk, niet-kerkelijk, niet-commercieel

Terug    

Reserveer NU!
Info & Contact

Voor Nederlandse teksten, klik onder aan de pagina "Nederlands",
"Volgende" of "Enter". 
Als je geen Nederlandse tekst kunt
vinden, probeer de Engelse of Duitse versie.

  Terug       Volgende

TERUG NAAR INDEX

home
(Back to the start of Han Marie Stiekema's website)

2003 Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 11/26/13