PIJNBEHANDELINGEN OP DE CAMINO DE SANTIAGO

Keer Omme!
Healing the Planet
Te Beginnen met een Nieuwe Spiritualiteit

MOEDER HEALING
Doorlopend programma met

Teaching "Healing the Planet", te beginnen met een Nieuwe Spiritualiteit

"Kloosterlijke dagindeling" zich baserend op de Universele Weg cq meditatie, hemel & aarde oefeningen ("de natuur heiligen") etc.

Mother Worship, o.a. bidden voor de wereld, contemplatie, mantra, viering, chant, dans

(Speciaal Ritueel: "De Eeuwige Terugkeer")

Pijnbehandelingen dmv Moeder Healing, inklusief spirituele/ emotionele reiniging cq loutering

Groepsconsult: spiritueel, psychologisch en medisch. Het kostenloze "Persoonlijke GezondheidsPlan"

Ontmoetingen/Voordracht over de stichting van Helende Gemeenschappen ("Transformatoria")

Educatief materiaal, b.v. Moederprenten, Chinese jadestenen, DVD's, boeken en andere info staat ter beschikking

Wil je dat wij naar je toekomen?
Stuur dan een e-mail of telefoneer.
Klik Contact us

Wij brengen Moeder Healing overal daar waar wij het meest nodig zijn. Alles op donatiebasis

Als je ons wilt ondersteunen, heel graag

 

 

 

 

MOEDER HEALING
BodyMindSpirit

Heel het Leven

Stel je voor. Wij komen naar je toe en beginnen ergens een Moeder Schrijn in te richten. Vanaf dat moment is je dorp of stad het "middelpunt van het universum" geworden. De boodschap verspreidt zich. "Komt naar de Moeder voor verering, contemplatie, ontmoeting, teaching, gebed, healing en viering".

Vele mensen zijn niet in de gelegenheid om een Grote Moeder heiligdom te bezoeken. Dus hebben we besloten om de Moeder naar jou te brengen!* Onze benadering is interreligieus. Het betekent, dat onze Moeder (zie links) met opzet "neutraal" gehouden is. Christenen kunnen in Haar de Zwarte Madonna zien; Hindoe's de Maha Devi; Heidenen de Oermoeder; Boeddhisten Kuan Yin; Taoisten het Tao (kosmische Baarmoeder), Afrikanen de Oorspronkelijke Moeder etc. Het is een uitnodiging tot tolerantie, respect en verzoening.

* In Zwitserland worden Zwarte Madonna's regelmatig uitgeleend aan afgelegen plaatsen. Zo kunnen mensen Haar een tijdje in hun midden hebben. Daarna wordt Zij weer naar een ander dorp gebracht......Is dat niet ontroerend? PS. We zoeken steeds weer opnieuw geschikte ruimte (kamer, kapel, huisje, hut) waar de Moeder een tijdje kan verblijven. We zijn dankbaar voor elke tip in deze richting.  

Gedurende de dag nodigen we al diegenen uit die onder pijn lijden. We proberen hen met aanvullende therapie te helpen. Deze therapie stamt uit dezelfde tijd als de Grote Moeder. We noemen het "StenenTijdperktherapie voor de Moderne Mens"*. De effecten zijn (vaak) verbluffend. De inwerking is bespeurbaar op alle niveau's: spiritueel, emotioneel en lichamelijk. In de avond zijn er gewoonlijk ontmoetingen, voordrachten, teaching, groepsconsult en contemplatie. Wij brengen Moeder Healing naar mensen wereldwijd. Meestal - afhankelijk van de interesse - blijven we enkele weken op ťťn plek. Als je wilt dat wij naar je toekomen, neem dan contact met ons op!

* De Chinezen hebben deze therapie - "Guasha", hetgeen "schraaptherapie" betekent  - verder ontwikkeld: www.guasha.8m.com of http://home.wanadoo.nl/guasha

Wij zien pijn als de centrale "metafoor" voor het lijden in de wereld. Het staat voor afgescheidenheid, vervreemding, "op jezelf teruggeworpen zijn", existentiŽle angst, zinloosheid en vertwijfeling. Dit is de spirituele dimensie van pijn. De psychologische aspecten zijn, zoals vele zelf aan den lijve (hebben) ervaren: o.a. afwijzing, verlatenheid, onderdrukking, geweld, verwaarlozing, verslaving, eenzaamheid, zelfzucht, onbegrip, harteloosheid, onrecht, uitbuiting en vele meer. Deze en andere factoren "slaan vaak neer in het lichaam" en uiten zich aldus in fysieke pijn: hoofdpijn, nek- en schouderpijn, rugpijn, gewrichtspijn, spierpijn, fibromyalgie, zenuwpijn, RSI en PMS bijvoorbeeld.

Moeder Healing
Spiritueel, emotioneel en lichamelijk

Pijn is het symptoom van het "wasteland"*. Het is het centrale thema van de Graallegende. Het ontstaat wanneer je je afkeert van de Bron. In zo'n geval ben je afgesneden van voeding en verdor je. In de Graallegende zijn de heilige Bronnen symbolen van het Oervrouwelijke. Met de komst van het patriarchaat werden de jonkvrouwen - die de Bronnen bewaakten - ontvoerd cq verkracht en de Bronnen droogden op. Sindsdien is de wereld een "tranendal" geworden. Tegenwoordig is het woesteland - gevolg van niets ontziende uitbuiting - overal zichtbaar geworden. Moeder Aarde zelf is in acuut gevaar.

* De pijn van het "wasteland" wordt in Korea "Han" genoemd.......

Wij nemen de Graal au serieux. Genezing van het "wasteland" is het "Leitmotiv" van ons handelen. Eerste en belangrijkste stap is het herstel met de voedende Bron: de Grote Moeder. Concreet gaan wij naar de "pijnplekken" van de wereld. Om daar de Waarheid, Schoonheid, Genezing, Vreugde, Vrede en de Verzoening van de Moeder te brengen. Dit kunnen alle mogelijke plaatsen zijn. Van de eigen buurt tot een conflictgebied, van economische pijn (massaal ontslag) tot jeugdverwaarlozing, van een vergeten groep tot een herdenkingsoord voor oorlogsgeweld, van ecologisch rampgebied tot de innerlijke leegheid van topmanagers, van alleenstaande moeders tot kerken die hun orientering verloren hebben.

In de praktijk

De eerste stap van genezing ligt in je eigen handen. Het bestaat uit de innerlijke sprong van onbewuste identificatie met de mind naar de vrijheid van je gewaarzijn, je Ware Zelf, de Goddelijke Vonk in jezelf. Iedereen kan deze stap maken.

De ontdekking is, dat jij "hier" bent, terwijl je gedachten, emoties en verlangens "daar" zijn, vůůr je. Omdat jij het Centrum bent geworden, is de mind - die totdantoe je Centrum bezette - naar de periferie verhuisd.

Het is de meest beslissende stap naar bevrijding en healing. Ervoor was je gedomineerd door je problemen. Nu is er een innerlijke afstand gekomen tussen jou en je zorgen. De laatsten zijn er misschien nog, maar ze bepalen je leven niet meer.

Echter, in deze meest gecompliceerde tijd is het niet zo gemakkelijk om aan Zelf-realisatie te werken. Je bent eenvoudigweg "te druk", "je hebt geen tijd over", of "te afgeleid door andere dingen" of zelfs te moe cq burn-out.

Velen verliezen in toenemende mate de contrŰle over het leven. Zij vrezen, dat er een of andere vorm van existentiŽle verwarring zich meester van hen maakt. Samen met de innerlijke desorientatie kunnen er allerlei stoornissen - lichamelijk en geestelijk - opduiken.

Het zijn inderdaad harde tijden. Naar wie kun je gaan, die nog inzicht heeft in het leven als totaliteit? "Specialisten" all over the place. Maar waar zijn zij, die in staat zijn om de juiste verbindingen (tussen de verschillende deelgebieden) te leggen?

Je begint te verlangen naar een toevlucht, een waar je je werkelijk geborgen kunt voelen. Een plek, waar ze werkelijk om je geven: spiritueel, psychologisch en lichamelijk. Iets dat je herinnert aan de tijd dat je nog kind was.

Wij zijn zelf deze weg gegaan. Het was niet gemakkelijk. Aan de ene kant is er het verlangen; aan de andere kant de weerstand om te erkennen dat je hulpeloos bent. Trots, angst en pijn staan in de weg. Ja, je hebt moed nodig.

                  Han Marie

 

MeiMei

Het is overduidelijk, dat ons leven in het Westen onvergelijkelijk meer comfortabel is dan in Afrika, bijvoorbeeld. Daar vechten mensen op een heroische manier om schijnbaar onoverkomelijke hindernissen te overwinnen: armoede, honger, uitbuiting, dodelijke ziekten, afbraak van de natuur en geweld (tegen vrouwen en kinderen).

De tijden dat onze maatschappij een paradijs was, zijn echter over. Het is een jungle van medogenloze commercialiteit geworden. Verval is zichtbaar op alle niveau's. Het uit zich in zinloosheid, jeugd zonder perspectief, eenzaamheid, stress, burn-out en ja, een dramatische toename van (chronische) ziekte.

Een samenleving die al zijn opties verspeeld heeft, moet teruggaan naar de Bron om daar vernieuwd te worden. Het valt samen met de Her-ontdekking van de oeroude notie van het Uiteindelijke als een Kosmische Baarmoeder. Alles wordt uit "Haar" geboren, terwijl het ononderbroken in Haar terugkeert. Vandaar de naam: "Vat van Regeneratie".

Meer in het bijzonder: kosmische krachten breken ononderbroken alles wat opgehoopt, oud, ziek en lelijk is af, terwijl zij de weg vrijmaken voor het nieuwe en frisse. Het is de basis voor een nieuwe wijze van spirituele healing.

Deze manier van healing baseert zich op de Kosmische Moeder. Ja, zoals kinderen vertrouwen wij ons aan Haar toe, intuitief voelend, dat Zij de Kracht van Transformatie bezit. Vandaar dat wij ons overgeven aan Haar Zwartheid, het bodemloze Mysterie van het Leven.

We zijn in deze niet alleen. Gedurende vele millennia hebben mensen van alle culturen - van Afrika tot Mexico, van Egypte tot Europa en van het Midden Oosten tot India en China - toevlucht gezocht tot de Zwarte Moeder als een Bron van troost, healing, steun en begeleiding.   

Het wonder is, dat de Moeder Zich opnieuw aan de wereld geopenbaard heeft. Het is een gebaar van onmetelijk mededogen. Het is tevens een onheilspellend teken. Klaarblijkelijk, wordt gedurende onze huidige globale crisis beslist, of de mensheid zal overleven of niet.

We hebben aan de oproep van de Moeder gevolg gegeven. Onze missie is te genezen in Haar Naam. Om door de Werkelijkheid-Zelf genezen te worden is de meest krachtige manier Łberhaupt. Als instrumenten van Haar Kracht hebben wij ons ter beschikking gesteld van al diegenen die in nood zijn, zonder uitzondering.

"Kom allen tot Mij, Ik Ben de Alles-Omarmende". Het is deze uitnodiging, die in toenemende mate een sterke aantrekkingskracht zal uitoefenen op alle mensen, naties, geslachten en religies. Hoe meer je op de Moeder vertrouwt, des te groter de kansen, dat je genezen wordt. In de Moeder Healing zijn overgave en devotie doorslaggevend.

Onze benadering is interreligieus, dus moedigen wij Inheemse mensen aan om toevlucht te zoeken tot de Grote Moeder, Christenen in de Moeder van God, Hindoe's in de Maha Matri, Moslims in Allah de Erbarmer, Joden in de kracht van de Shekinah (Sophia), Boeddhisten in Leegte aan gene zijde van de Leegte cq Kuan Yin etc.

Indicaties zijn alle chronische stoornissen (o.a. hoge bloeddruk, arthrose), in het bijzonder pijn syndromen zoals nek, rug, gewrichten, spieren, zenuwpijn, hoofdpijn en migraine, PMS, RSI etc. Bovendien alle typen emotionele blokkaden, psychologische problemen en last but not least spirituele zorgen, als vervreemding, zelf-betrokkenheid, angst, zinloosheid.....

In de praktijk werken we - naast gebed en contemplatie - met een samenstel aan aanvullende methoden. Allereerst is daar de Chinese guasha om blokkaden op all niveau's op te lossen. Ten tweede combineren wij voelend gewaarzijn met ademtechnieken en een mantra. Ten derde hebben we emotionele zelf-integratie, een groepconsultatie en het persoonlijk gezondheidsplan toegevoegd.

Zoals boven reeds vermeld, zijn allen welkom. De Werkelijkheid heeft ons twee dingen geleerd. Svp, verwacht een wonder! welke aandoening je ook hebt. Je verlangen is je "kapitaal". Verder: wees reŽel. Niet alle aandoeningen worden genezen. De manier om je met de Moeder te engageren is deze twee houdingen te combineren.

Onze intentie is daar te gaan waar we nodig zijn. We blijven dan twee of (veel) meer weken, jou ondersteunend bij je vragen aan de Moeder, terwijl we onze therapieŽn aanbieden. Alles "in de Naam van de Moeder". Afhankelijk van je behoeften kunnen we contact houden over "nazorg" cq de aanvullende aanbevelingen die je van ons ontving.

Alles in Een, het zal een onvergetelijke ervaring zijn. Wellicht zou je vaker naar de Moeder willen komen. Alsjeblieft, doe dat! De Moeder heeft Haar kinderen lief met een grenzeloos mededogen. Zij is altijd beschikbaar voor je. Voor verdere details: zie ons hoofdstuk "gebed, contemplatie, mantra". Laat ons weten, of je wil dat wij naar je woonplaats, dorp of stad komen.

In een later stadium beginnen we misschien een eigen centrum. We weten dat echter nog niet. Het ligt allemaal in de handen van de Moeder!

Haar Zegen voor jullie allen!

       Terug      

home
(Back to the start of Han Marie Stiekema's website)

2003 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 10/28/08