Mother Worship
The Original Tradition

To Restore the Wholeness of Life

Totaal onverwacht.....kwam als grote verrassing

AANVULLEND PROJECT

Groene Man werd geinspireerd door Maya 2012 voorspellingen. In het begin was het hoofdzakelijk vanwege het stimulerende idee van een globale Ommekeer, schijnbaar gedeeld door talloze mensen wereldwijd. Stap voor stap ontdekte en waardeerde hij de spirituele wijsheid van de Maya Cosmologie. Dus besloot hij zich voor de komende jaren te engageren, waarbij hij zijn   "Healing the Planet" Initiatief met het 2012 Event verbindt  


GREEN MAN IN MEXICO
The Land of Death and Rebirth
Ek Balam, Chitzen Itza, Palenque, Balamkanchť,
Tulum


2012
THE DECISIVE YEAR!

Maya Calendar End-Date Event
From March 11 until December 21
Proclamation of the "Transformation/ Healing the Planet" Initiative


PROCLAMATION
The Complete Maya 2012 Cosmology Story
Part 2


BIG EVENT
Wake Up Call
2009-2010-2011-2012

Ons Teaching, Healing en Training Programma


PREPARATION MANUAL
How to prepare yourself for 2012?

FOUR MAJOR EVILS

Climate disaster

Nuclear threat

Economic injustice

Oppression of women and children

"This horror, this unimaginable suffering as an effect of nuclear destruction should never be allowed to happen again"
Han Marie Stiekema in Hiroshima 1990

IMPORTANT NEWS

"Above a sufficient basic income more money won't make people more happy"
World Values Survey 2008
(New Scientist Magazine)

The survey even calls the ongoing desire for material goods as "happiness suppressant"

It shows the absurdity of limitless economic growth

The current crisis is a unique opportunity to go back to basics

A basic income for all, community democracy and an economy of the enough

Do you still suffer from too much wealth?

Donate it to "Healing the Planet!"

 

Verdwijnende Wereld
"We hebben slechts een decennium om de planeet te redden"

                                                                                                                 Earth Report 2007

We weten het allemaal. De oude wereld is in verval. Plotseling blijken alle problemen met elkaar verbonden te zijn. We staan in toenemende mate met de rug tegen de muur. We zijn bang dat de afbraak van het milieu en zelfs die van de samenleving onvermijdelijk is. We hebben twee keuzen. Als je je vastklampt aan het oude (ons "normale" leven), dan is lijden je deel. Je zult dan alleen maar verlies in en om je heen zien. Of je beschouwt de afbraak van het oude als een noodzakelijke stap naar een nieuwe fase in evolutie. "Retirez pour mieux sauter". Dan wordt de globale crisis een uitnodiging om naar de Bron terug te keren om daar opnieuw geboren te worden. Eenmaal vernieuwd, word je weer deel van het Geheel, om zo de heiligheid van de wereld te bevorderen. Daarom, zet jezelf in - samen met een toenemend aantal van je medemensen - voor "Heel het Leven". Het is dringend.

In deze meest kritieke tijd heeft het "Eeuwig-Vrouwelijke"
Zich aan de wereld geopenbaard

Na zijn unieke Drievoudige Verwerkelijking duurde het 33 jaar van voorbereiding, voordat Han Marie Stiekema, in het dagelijks leven spirituele leraar, psychotherapeut en (holistisch) arts (sinds 1972) zich vervolgens "aan de wereld bekendmaakte". Diepe verbondenheid met de natuur was beslissend bij het op zich nemen van de rol van Groene Man als een krachtige manier om de Transformatie van Mens en Samenleving ter hand te nemen, zich opnieuw verbindend met de oudste traditie van de mensheid, waarin het Eeuwig- Vrouwelijke en de Groene Man/ Wijze Vrouw archetypen twee kanten van dezelfde medaille zijn. Hij kan worden herkend door zijn onovertroffen spirituele diepte en groot inzicht in de wereldproblemen: persoonlijk en sociaal, cultureel en filosofisch, medisch en ecologisch. In de huidige crisis is zijn missie het terugvoeren van mensen naar de Bron van Vernieuwing en Regeneratie. De laatste is een Kosmisch Vacuum waarin alles wordt afgebroken, terwijl het laatste voortdurend onieuw wordt geboren. Om de planeet te redden, moeten we volgens "Haar" "Wet van het Universum" leven: sterven (van het ego) om te leven (Nieuw Zelf), terwijl wij vervolgens weer deel van het Geheel worden. Spoedig zullen mensen de noodzaak inzien van wederzijdse hulp cq gemeenschap, te beginnen met (eco)spirituele gemeenschappen. Individualisme en materialisme moeten overwonnen worden. Daar bestaande godsdiensten deel van het probleem zijn, is een nieuw alles-insluitend initiatief dringend nodig. Han Marie Stiekema noemt dit "De Oorspronkelijke Traditie". Het is het begin van een Nieuw Tijdperk.

 


De
Oorspronkelijke

Traditie

 

door

Healing
Retreat

Teaching
Training
Studie
Service
Actie

 

De historicus A. Toynbee bestudeerde opkomst en verval van beschavingen. Hij vond een gemeenschappelijk patroon van geboorte, groei, bloei, verval, afsterven en wedergeboorte. Eenmaal in de neergaande spiraal worden alle bestaande normen, waarden en verworvenheden afgebroken. De elite probeert zijn privileges te beschermen (door strikte controle, ophoping van rijkdom en militarisme), terwijl de meerderheid wanhopig de status quo probeert te handhaven. Een creatieve minderheid echter, inziend dat "de ziel van de cultuur dood is", gaat terug naar de Bron waar het hoopt op vernieuwing. Zij laat moedig het oude afsterven, om vervolgens opnieuw geboren te worden als "Nieuw Zelf". Omdat zij het contact met de Oorsprong heeft hersteld, komen er allerlei verfrissende initiatieven naar boven. Nieuwe spirituele inzichten over zichzelf en de wereld worden ontwikkeld, hetgeen uitmondt in een totaal nieuw wereldbeeld, te beginnen met spiritualiteit en religie. De nieuwe start van een cultuur is dus noodzakelijkerwijze spiritueel! Alleen de Bron kan een echte vernieuwing bewerkstelligen! Van daaruit worden vervolgens concentrische cirkels getrokken, waardoor de nieuwe ideeŽn en praktijken naar alle niveau's van de samenleving uitgebreid worden. De huidige globale crisis is de ultieme bvestiging van Toynbee's these. Het oude concept van "God" zoals gepropageerd door patriarchal religies is "dood". Om onszelf te vernieuwen moeten we "er achter komen". Vandaar dat de meest revolutionaire "ontdekking" van de 21e eeuw het bestaan is van "iets" aan gene zijde van God: een Kosmische Baarmoeder of "Grote Moeder" en Haar Wet van het Universum, cq de "kringloop van geboorte en dood" op alle niveau's van het bestaan.* Deze ontdekking vernieuwt alles: van spiritualiteit, filosofie, psychologie tot cultuur en maatschappij.

* Spirituality ("birth and death"), culture ("rise and fall") and nature ("changing seasons") as manifestations of one underlying principle ("the cycle of birth and death", isn't it a stimulating idea? It gives us the inspiration to harmonize our lives according to the "law of nature". It is the core issue of eco-spirituality.

De zoon die de (Grote)Moeder erkent als de (Oer)Grond
van zijn leven, is het begin van een nieuw tijdperk

Rampen liggen op de loer. Het gecombineerde effect van een groot aantal oorzaken samen, wordt steeds duidelijker. Klimaatverandering, watertekorten, honger, massa-migratie, energiecrisis, geweld en oorlog, uitroeiing van de bijen, electromagnetische vervuiling, stervende bomen etc. etc. komen allle samen en veroorzaken onvoorspelbare toestanden. De gevolgen voor de Derde Wereld zijn ronduit vrschrikkelijk; voor de Noordelijke landen betekent het het afkicken van  van begeerte en materialisme. We moeten collectief ons patroon van overproductie en overconsumptie van ons afschudden. Chaos kan echter alleen worden vermeden, wanneer de mensheid er iets beters voor in de plaats vindt. Alleen dan zal zij bereid zijn haar collectieve verslavingspatroon op te geven. De sleutel is: "Hebben is het onvermogen om te Zijn". Als we erin slagen dingen in het leven te vinden die vervullender zijn , vreugdevoller, opwindender, evenwichtiger, veiliger, zinvoller.....dan zal de mensheid in staat en mogelijk bereid zijn om een vreedzame overgang naar globale transformatie te maken. Spiritualiteit biedt deze waarden aan: zoals bewustzijn, diepte, vervulling, verbondenheid, geluk, vriendschap, vrijheid van angst, kracht, mededogen.....Zij worden "hogere" waarden genoemd, omdat, wanneer zij gerealiseerd worden, de verslving aan de materie automatisch vermindert. Vergelijk het met liefde. As er liefde is, worden je behoeften minder. Vandaar dat spiritualiteit het antwoord is op het huidige verval. De meeste mensen zijn echter niet vertrouwd met de spirituele Weg. Zij zoeken (wanhopig) naar leraren, gidsen, mentoren en coaches. Echter, niet zulke die de mensen "leren" om zich (nog) beter aan ons suicidale systeem aan te passen. Nee, wat wij nodig hebben is zijn gidsen in transformatie - in fundamentele verandering, binnen en buiten - diegenen die de weg uit de huidige chaos kunnen wijzen. Dit is hoe wij onze Missie begrijpen. Het betekent niets minder dan de Belofte van een Nieuwe Hemel, een Nieuwe Aarde en een Nieuwe Gemeenschap.....

 

"Transformatie/Healing the Planet"
in 7 Stappen
CultuurVernieuwingsInitiatief

Een Nieuwe Spiritualiteit, Een Nieuwe Psychologie, Een Nieuwe
Gezondheidszorg, Een Nieuwe Traditie, Een Nieuwe Samenleving,
Een Nieuwe Economie, Een Nieuwe Aarde
Ontworpen als kostenloze zelf-hulp internet teaching

Te Beginnen met Een Nieuwe Spiritualiteit

Alles gebaseerd op/ontstaan uit/geinspireerd door
De Universele Moeder/Moederlijke Dimensie van God
c.q. het EeuwigVrouwelijke
&
De Oudste Al-Inclusieve
Traditie op Aarde

True renewal of religion isn't the outcome of our own
desires and/or projections. It is caused by the
intervention of the Divine Itself 

The revolution of the 21st century? The Cosmic Mother
as the Ultimate Reality

She is giving birth to both God/Buddhahood (Her Light
Body) and the universe (Her Material Body)

"The Cosmic Mother has sent Green Men & Wise
Women to earth to Heal the Planet"

"De Kosmische Moeder heeft Groene Mannen & Wijze
Vrouwen gestuurd om de Planeet te genezen"

"Zie, ik verkondig je
Een Nieuwe Hemel en Een Nieuwe Aarde"

Beantwoord Haar Oproep!

Zie ook:
Het Laatste en Definitieve "Maria Dogma"

"Het is onze bijdrage tot
interreligieuze cq interfaith initiatieven wereldwijd"

Ten allen tijden accepteer ik een uitnodiging
van kerkleiders om hun aanspraak op de Waarheid
ter discussie te stellen

"Het EeuwigVrouwelijke trekt ons naar boven"
J.W. Goethe

Zelfs pausen verlangen naar de Ware Moeder
"Ik zoek het EeuwigVrouwelijke"
Paus Johannes Paulus II
(Reykjavik, juni 1989)

Inclusief aardse vrouwen
van vlees en bloed....?

  Terug    

www.theoriginaltradition.org

home
(Back to the start of Han Marie Stiekema's website)

2003 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 12/19/10